Om oss

Caspar Forlag AS

gir ut Tangenten — tidsskrift for matematikkundervisning

Tidsskriftet skal stimulere matematikkfagets praksis i skole og barnehage. Det inneholder små og store artikler som utgår fra praksis, viser eksempler og løfter fram diskusjoner om praksis. Tidsskriftet skal være møtested mellom praksis og forskning, og lærere, studenter, lærerutdannere og forskere ønskes velkommen som forfattere og lesere.

Tangenten er et populærvitenskapelig tidsskrift som også publiserer vitenskapelige artikler (Nivå 1). Vi samarbeider med Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS. Det innebærer at Tangenten fungerer som medlemsblad for LAMIS,. LAMIS og Matematikksenteret har egne sider i bladet.

Forlaget har siden 1981 gitt ut didaktisk litteratur med vekt på matematikkfagets praksis i skole og barnehage.  Bøkene er aktuelle for lærere, i lærerutdanningene og for alle med interesse for matematikkundervisning.  Etter lengre forlags-samarbeid, ble bøkene i 2024 overtatt av Fagbokforlaget/Vigmostad & Bjørke.

Vår historie

Caspar Forlag AS utgikk fra matematikkseksjonen ved Bergen Lærerhøgskole og ble stiftet i 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen-Høines. Planene var ambisiøse: Å stimulere matematikkdidaktikk som faglig område ved å skape et miljø for skriving, utprøving og diskusjon. Et miljø der folk er støttende på slike måter at de diskuterer hverandres tekster og der en er tilstrekkelig kritiske. Et miljø der det er rom for nye stemmer. Et miljø til danning for didaktisk kultur. Et miljø som virker i praksisfeltet og som er teoribyggende.

De første utgivelsene forelå i «stensilform», og ble solgt som kompendier til kolleger i lærerutdanningen. Dette ga økonomi til å samles til matematikkdidaktiske diskusjoner i lærerutdanning og skole. Slik utviklet det seg et fag- og skrivefellesskap. Manus ble prøvd ut og diskutert, kompendier ble bøker og Caspar ble en arbeidsform. Mange støttespillere – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – har vært med på å utvikle en praksisrettet, teoriorientert, argumenterende og idealistisk profil. Caspar skulle være i tiden og fremtidsrettet. Stieg Mellin-Olsen stiftet Tangenten i 1989 og var tidsskriftets første redaktør.

Matematikkfaget må ses i sammenheng med samfunnets utvikling. I dag skal litteraturen vise matematikkdidaktiske muligheter for skoler og barnehager som utfordres i et multikulturelt, flerspråklig samfunn. Den skal gi innsikt i hvordan matematikk er viktig i et samfunn der barn og unge omgis av og tar del i multimodale og digitale arbeidsformer, der de engasjerer seg i demokratisk debatt. Det har vært Caspars oppgave å utvikle et tidsskrift og litteratur som utfordrer, påvirker og peker framover. De siste årenes utgivelser tydeliggjør nettopp dette. Vi utvikler miljø der læreres og forskeres stemmer møtes.

Kontakt oss:

Styreleder: Rune Herheim rune.herheim@hvl.no

Ansvarlig redaktør, Tangenten: Bjørn Smestad bjorn.smestad@caspar.no

Daglig leder: Aasmund Kvamme aasmund.kvamme@caspar.no

Caspar Forlag AS
post@caspar.no
tangenten@caspar.no
www.caspar.no

Org. nummer 953 056 119