Åpningstider, Caspar Forlag AS

Caspar Forlag AS har bemannet kontor 2 dager pr. uke, tirsdag og fredag.  Telefonen besvares tirsdag fra kl. 10.00 til 14.00 og fredag …

Pris TANGENTEN 2019

Fra 01.01.2019 endres prisene på abonnement på fagbladet Tangenten: Studentabonnement  kr. 250,- pr år Ordinære abonnement kr. 450,- pr år Utenlandsabonnement kr. …

Tangenten 2 2018

Fagfornying for framtida Kunnskapsløftet skal fornyast og gjerast meir framtidsretta, me er i ein viktig periode for norsk skule. Diskusjon og spørsmål, …

Prisendring 3 Fosnot hefter

Fra og med 01.01.2019 er pris på Fosnot heftene «Køyesenger», «Dagligvarer» og «Beste Kjøp» kr. 295,- pr. hefte.  

Tangenten 1 2018

Fire fokus for god matematikkundervising Holmboeprisen vert kvart år delt ut til lærarar som har utmerka seg i arbeid med matematikkfaget i …

Leder 4/2017

Kjerneelement Læreplanane skal fornyast og Utdanningsdirektoratet utviklar kjerneelement for alle skulefag. Dei erstattar kompetansemåla me har i dag og skal bestå av …