Åpningstider, Caspar Forlag AS

Caspar Forlag AS har bemannet kontor 2 dager pr. uke, onsdag og fredag.  Telefonen besvares onsdag fra kl. 10.00 til 14.00 og fredag …

frise 2 2017

Leder 2 2017

Potensiale for læring «Kva kan me få til? Kva er mogeleg? Lat oss prøva å …!» Slike tankar opnar for variert og …

køyesenger omslag nettet

Køyesenger. Tidlig tallforståelse

Køyesenger – Tidlig tallforståelse. Forfatter: Catherine Twomey Fosnot Oversatt og tilrettelagt for norsk av: Karine Andersen, Dag Gulaker, Tore Heggem og Kjærand …

omslag

Leder 1/2017

TIMSS og Holmboeprisen I november 2016 vart resultata frå TIMSS-studien (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 lagt fram. TIMSS testar …

Leder 4/2016

Femårig lærarutdanning Studentane som hausten 2017 startar si grunnskulelærarutdanning vert fyrste kullet der alle skal studera i fem år. Dei vert òg …

Tangenten leder 3/2016

Det er ei stor æra å ta over som redaktør for Tangenten. Det er òg med skrekkblanda fryd – det vert både …

banner nr 2 2016

Tangenten leder 2/2016

Regning i alle fag Å kunne regne handler om å forstå verden rundt seg. Å kunne regne trengs for å forstå ulike …

matematikksamtaler framside nett

Matematikksamtaler

Matematikksamtaler Undervisning og læring – analytiske perspektiv Redaktører: Rune Herheim og Marit Johnsen-Høines Dette er ei fagbok med fokus på at samtaler …