Tangenten 2 2018

Fagfornying for framtida Kunnskapsløftet skal fornyast og gjerast meir framtidsretta, me er i ein viktig periode for norsk skule. Diskusjon og spørsmål, …

Endring i pris, Fosnot hefter

Fra og med 01.03.2018 er pris på Fosnot heftene «Køyesenger», «Dagligvarer» og «Beste Kjøp» kr. 255,- pr. hefte. Heftene kan ikke lenger …

Tangenten 1 2018

Fire fokus for god matematikkundervising Holmboeprisen vert kvart år delt ut til lærarar som har utmerka seg i arbeid med matematikkfaget i …

Leder 4/2017

Kjerneelement Læreplanane skal fornyast og Utdanningsdirektoratet utviklar kjerneelement for alle skulefag. Dei erstattar kompetansemåla me har i dag og skal bestå av …

Ny postadresse

Caspar Forlag AS har fått oppdatert postadresse: Postboks 2966 Tveitevannet  5825 Bergen

Leder 3/2017

Rike oppgåver Ein stor del av dette nummeret av Tangenten er via til temaet rike matematikkoppgåver. Rike oppgåver kan seiast å vera …