Tangenten 2012

1/2012

Les hele bladet som en PDF
Leder
Annbjørg Håøy: Utforskende geometri
Ole Enge, Anita Valenta: Varierte tenkemåter og regnestrategier
Anne-Gunn Svorkmo: Det må henge sammen!
Gert Monstad Hana: Stjernepolyeder og glidefigurer
Jostein Våge: Suksessive tall – en undersøkelse
Arne Amdal: Mer om summer av påfølgende tall
Nils Henry Rasmussen, Shengtian Zhou: Matematikkundervisning i Kina
Harald Slaatrem: Litt om pytagoreiske triangler
Gunn Elisabeth Larssen: Dødelig statistikk
Jan Nordgreen: På seminar med Jaime Escalante
Brian McCartin: En egenskap ved likesidete trekanter
Christoph Kirfel: Å bevise med ord
Leserinnlegg: Rutebøker og matematikk
Bokomtaler: GeoGebra for lærere, Håndbok i matematikkundervisning

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Jon Walstad: Matematikksenteret – hva skjer?
May Renate Settemsdal: Den virtuelle matematikkskulen
Anne-Gunn Svorkmo: Kenguruoppgaver
Gerd Åsta Bones: Filmer om utematematikk

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Elise Klaveness: Desimaltall og standardalgoritmen for divisjon med papir
Else Devold: Hva veier mest av tørr og våt sand?
LAMIS sommerkurs 2012: Matematikk i aksjon

2/2012

Les hele bladet som en PDF
Leder
Annbjørg Håøy: Utforskende geometri
Britt Eikli: Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse?
Gert Monstad Hana: Den vitruviske mann
Monica Volden: Kart i barnehagen
Bjørg Oddrun Hallås: Å bruke kroppen
Jon Henjum: Skred
Runar Baune: Kropp og krefter … og litt til
Johan F. Aarnes: Pytagoreiske tripler og Fibonacci-tall
Nytt fra redaksjonen: Tangenten på nivå 1
Leserinnlegg: Johan Aarnes: Eratosthenes’ sil
Christoph Kirfel: Trim og hjernetrim
Einar Jahr: Plakater og matematiske begreper
Glimt fra klasserommet: Venke Lyngbø Skjerve: Vi kan umulig vinne
Ylva Jannok Nutti: Förändringsarbete för en kulturellt baserad

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: NMCC – Nordic Math Class Competition
Grethe Ravlo: Nasjonale prøver

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Mona Røsseland: Hvorfor blir matematikk så vanskelig for mange elever?
Else Havnevik Devold: Se hva jeg kan!
LAMIS sommerkurs 2012: Matematikk i aksjon
Vibeke Ulvin: Fra drøm til virkelighet
Inger-Lise Risøy, Maria Johansen: Matematikk i et hotellrom
Marianne Maugesten: Lokallagssamling på Gardermoen

3/2012

Les hele bladet som en PDF
Leder
Maria Stiegler Folgerø, Per Olav Folgerø: Stavkirken møter GeoGebra
Mike Naylor, Gerd Åsta Bones: Barns digitale kunstverk
Nils Kr. Rossing: Når bryllupsdatoen blir magisk
Gina Onsrud: Skal vi gjøre noe artig i matematikken i dag, lærer?
Arvid Siqveland: Vinneren av Holmboeprisen 2012: Gina Onsrud
Gunnar Simonsen: En suksesshistorie om 2P
Annette Hessen Bjerke, Nina Pettersen: Brøk med brikker
Gjermund Torkildsen: Kartleggingsprøver
Einar Jahr: Litt mer om intuitiv derivasjon
Terje Lerø: «Sund matematik»
Inga Sofie Sårheim: ENT3R– eit motivasjonsprogram for ungdom
Bokomtale: En bok med mange oppgaver
Leserbrev: Avduking av kubikkmeter ved Åretta ungdomsskole

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

May Renate Settemsdal: Matematikksenterets nye hjemmesider
Anne-Gunn Svorkmo: Problemløsing med omkrets og areal
Svein H. Torkildsen: NMCC 2012

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Kari-Anne Bjørnø Karlsen: Sommerkurset 2012 i Bergen
Else Havnevik Devold: Lekepenger i matematikk­timene
Else Havnevik Devold: Nettbasert kurs om dyskalkuli

4/2012

Les hele bladet som en PDF
Leder
Eskil Braseth: 50-øringen
Bengt Aspvall, Eva Pettersson: Från datamaskinernas värld
Teresia Jakobsson-Åhl: En lærers refleksjon rundt rundt sine elevers matematiske resonnementer
Mona Røsseland: Hva påvirker ungdomsskoleelevers læring?
Anne Berit Hompland: Ei diagnostisk tilnærming til misoppfatningar i algebra
Venera Kristiansen: Hoderegning med muntlige oppgaver
Johan Lie: Om endring av areal og volum
Tom Lindstrøm: Hva er dimensjon? Koordinatidéen
Marit Lahn-Johannessen: Fredrich Christian Holberg Arentz
Sigve Høgheim, Rolf Reber: Økt interesse for læring
Bokomtale: Lærerens motiver og valg

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: NMCC – Nordic Math Class Competition
Tone Guldahl, Svein H. Torkildsen: MUN – Matematikkutvikling i nettverk
Anders Sanne: Nordisk GeoGebra-konferanse i Tartu, Estland
Anne-Gunn Svorkmo: Kenguruoppgaver i julekalenderen?

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Else Havnevik Devold: Posisjonssystemet
Lena Hågensen, Kari-Anne Bjørnø Karlsen, Monica Nordbakke: Idéhefte til matematikkdagen 2013
Sissel Saltkjell: Lek/aktivitet med former i barnehagen
Anne-Mari Jensen: Samarbeid skole/bedrift
Gerd Nielsen: Nytt styremedlem (ungdomstrinn)