Tangenten 2009

1/2009

Les hele bladet som en PDF
Leder
Guro Sunde Eriksen (elev): «Hjelp, muntlig eksamen i matte!»
Inger Nergaard (lærer): Muntlig eksamen, en positiv opplevelse
Marianne Ingebrigtsen, Robert Eide: “Vurdering for læring» ved Skranevatnet skole
Bodil Kleve, Helga Kufaas Tellefsen: Stegmodellen i matematikk – Vurdering for læring?
Gro Halvorsen, Anne Elisabeth Trevland: Vurdering for å auke læring
Anne Kristin Rønsen: God vurderingspraksis i barneskolen
Grete Tofteberg: Hva er god underveisvurdering i matematikk?
Grethe Ravlo: Vurdering med nasjonale prøver
Kari Smith: Grisen blir ikke feitere jo mer vi veier den
Inge Grythe: Veien mot et kunnskapsløft i matematikk
Berit Brunstad, Jon A. Ringseth: Prosjektet «Bedre vurderingpraksis»
Anne Bjørnestad: Hjelpemidler til eksamen
Audun Holme: Koder
Per Hag, Tom Lindstrøm: Algebra og geometri
Marit Johnsen Høines: Vi har ansvar for å si i fra

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: Helgeland løfter matematikken
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Sommerkurs
Kurt Klungland: Fem år med lokallag i Rogaland
Anne-Mari Jensen: Norsk Matematikkråd
Ny organisasjonssekretær
Svein H. Torkildsen: Sommerleir i matematikk

2/2009

Les hele bladet som en PDF
Leder
Stieg Mellin-Olsen: Oppgavediskursen i matematikk
Gert Monstad Hana: Bør det innføres diktatur i Norge?
Per Ødegård: Språklige dimensjoner i matematikkoppgaver
Geir Mosaker: Pausen – pinleg eller produktiv?
Sigbjørn Hals: Fingermultiplikasjon
Borghild Kjørstad, Sigbjørn Hals: Sophus Lies pris
Peer Andersen: Lottotrekningen i Excel. En ekstra artikkel ligger her.
Janneke Tangen: Skriftlig eksamen i matematikk for grunnskolen våren 2009
Thomas Lingefjärd, Per Jönsson: Matematiska undersökningar med fria programvaror
Christoph Kirfel: Integrasjon etter Fermat
Per Hag, Tom Lindstrøm: Algebra og geometri — samspillet som ble borte 4
Audun Holme: Matematikkloftet: Allan Turing
Monica Iren Haugsbakk: Statistikk er alfa og omega for oss

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Anders Sanne: Norsk GeoGebra institutt
Ingvill Stedøy-Johansen: Veiledning til læreplanene i matematikk
Lill Sørensen: Sammenheng mellom lærers kompetanse og elevers læring
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Tone Dalvang, Hilde Skaar Davidsen: Bruk av MIO – et observasjonsmateriell for barnehager
Grete N. Tofteberg: Abelprisen, en av våre nærmeste samarbeidspartnere
Anja Glad von Zernichow: Lokallagseminar på Lillestrøm

3/2009

Les hele bladet som en PDF

Leder
Per Gunnar Flø: Korleis verkar GPS?
Helge Jellestad: Hvor i all verden?
Jane Merethe Braute: GPS i matematikkundervisningen
Nina Gudmundsen Nylund: Bruk av GPS i matematikkundervisningen
Svenning Bjørke: Matematikk på perspektivet
Alain Kuzniak: Geometriske paradigmer
Jostein Våge: Apollonius’ sirkler
Christoph Kirfel: Matematikk i Bård Breiviks kunst
Arne Amdal: Vincenzo Vivianis setning
Sonja Rydjord: Glimt fra klasserommet: Pyramider og mye mer
Audun Holme: Matematikkloftet: Polyedere 1
Gunnar Gjone: Platonske legemer
Tom Lindstrøm: Odd Heir — Holmboeprisvinner 2009
Odd Heir: Utfordringen
Ann Eli Larsen, Sølvi Kristiansen, Sissel Omdal Nikolaisen: En helg med matematikkofferten
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ny leder ved matematikksenteret
Novemberkonferansen
Karen Omland: Likheter og ulikheter mellom læreplanene i videregående opplæring i Norden
Svein H. Torkildsen: NMCC – Nordic Math Class Competition

LAMIS

Marianne Maugesten: Sommerkurset 2009
Handlingsplan for 2009/2010
Utdrag fra styrets årsberetning

4/2009

Les hele bladet som en PDF

Leder
Gjert-Anders Askevold: Julekorger
Ole Kristian Bergem: Arbeidsplaner
Arne Amdal: Vivianis setning – del 2
Kyrre Johannesen: Modellering, måling og meningsfull matematikk
Ragnhild Hansen: Modellering og kritisk demokratisk kompetanse
Christoph Kirfel: Bevisets stilling
Trude Fosse: Elektroniske tavler
Øistein Gjøvik, Anders Sanne: Skriving i matematikkfaget
Håvard Johnsbråten: En utforskingsoppgave
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker
Dag Torvanger: Geometrien i kuplar
Geir Botten: Dypdykk i gammel bok
Audun Holme: Matematikkloftet: Polyedere 2
Ivana Celik: Flotte plakater til klasserommet

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Grethe Ravlo: Elektroniske nasjonale prøver
May Renate Settemsdal: Digitalisering av «Alle Teller»
Svein H. Torkildsen: Å kunne regne i fag – utvikling av etterutdanningstilbud
Jon Walstad: Matematikk – Utvikling gjennom nettverk (MUN)

LAMIS

Tommy Nordby, Lene Heibø Knudsen: Tv-serien «Blanke ark»
Kurt Klungland: LAMIS viser seg fram på forskningsdagene
Sommerkurskomiteen 2008: «Las Ramblas Matematicas»