Tangenten 2007

1/2007

Les hele bladet som en PDF
Leder
Anne Bjørnestad, Arnt Frode Stava: Vurdering av nye læreverk i den videregående skolen
Wilbert Geijs: Matematikkdag i Nederland
Elisabet Lindland: Kunnskap om posisjonssystemet
Anne-Gunn Svorkmo: Små kunstverk av terninger
Toril Eskeland Rangnes: ”På nett”
Svein Haugerudbråten, Christoph Kirfel: Fjerdegradsfunksjoner og det gylne snitt
Kai Otto Jørgensen, Simon Goodchild: Å utvikle barns forståelse av matematikk
Kjersti Lundetræ: Numeralitet
Gunnar Gjone: Lewis Carroll – Alice i eventyrland
Bokomtale

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Rapport fra Novemberkonferansen 2006
Tine Wedege, Jeppe Skott: Forandring af indstillinger og praksisser?
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Sigbjørn Hals: Sommarkurset 2007
Svein H. Torkildsen: Chens teorem
Tore Oldervoll: Om matematikkfagene i vg2
Sigbjørn Hals: GeoGebra – eit glimrande, gratis geometriprogram
Bjørnar Alseth: Vurdering i Kunnskapsløftet
Svein H. Torkildsen: Målingsdivisjon – begrepet som forsvant?

2/2007

Les hele bladet som en PDF
Leder
Maria Gade, Anette Svensson: Naturen som arena
Magni Hope Lossius: Uteskole – en mulighet for å øke forståelsen av måling?
Bente Forsbakk: Matematikk i ei inngangsdør?
Gerd Åsta Bones: Matematikk i det fri oppdage, gjøre, sanse og føle!
Oddrun Hallås: Uteskole som arbeidsmåte
Morten Bjørnebye, Tor Solbakken: Uteskole og kroppslige uttrykksmåter i matematikk
Morten Bjørnebye, Tor Solbakken: Terningspill
Mariann Tallis Sandvik: Mayaenes tallsystem
Inge Christ, Janne Fauskanger: Å arbeide med raketter
Svein Arne Edvardsen: Eksamen
Henriks hjørne
Hans Isdahl: Hva går bra i Norge?

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Tine Wedege, Jeppe Skott: Potentiale for forandring?
Ingvill Merete Stedøy-Johansen: Nordisk Matematikkonkurranse
Gerd Åsta Bones: Matematikk ute – satt i sammenheng med aktivitet inne!

LAMIS

Vetle Rohde: Landslaget for matematikk i skolen stiftet!
Hugo Christensen: Et barn har hundre språk (Loris Malaguzzi)
Grete N. Tofteberg: Østfold satser på samarbeid
Kirsti Tangen: Matematikkdag på Berg

3/2007

Les hele bladet som en PDF
Leder
Oddrun Laugsand, Hanne Torsvik, Liv Signe S. Munkeby, Kyrre Johannesen: Pytagoras moden for digitale utfordringer?
Tom Cato Seeberg, Christoph Kirfel: Den utvidede Pytagoreiske setningen
Øistein Gjøvik: Pytagoras, Pizza og PC
Christoph Kirfel: Snarveier til Pytagoras
Anne Gunn Svorkmo: Terningens Pytagoras
Dag Torvanger: Pytagoreiske draumar
Toril Eskeland Rangnes: På nett!
Reinert A. Rinvold: Innsiktsfulle bevis i geometri
Anne Berit Fuglestad, Hans Erik Borgersen, Espen Daland, Simon Goodchild og Barbara Jaworski: KUL matematikk – glimt fra en konferanse
Olav K. Fjæra: Aritmetikk og algebra – del 1
Live Kristine Callin, Tom Lindstrøm: Holmboeprisen 2007 til Karl Erik Sandvold
Karl Erik Sandvold: Om å forstå
Frank Gitlestad: Skritteller
Bokanmeldelser

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Hanne Marken Dalby: Vitensenteret Innlandet og Realfagsnettverk
Ingvill Merete Stedøy-Johansen: Resultater fra årets Kengururkonkurranse

LAMIS

Fra årsmøtet 2007
Svein H. Torkildsen: Matematikk til glede og nytte Handlingsplan for 2007/2008

4/2007

Les hele bladet som en PDF
Leder
Toril Eskeland Rangnes: Vekst og grafer – modellering med 8-9-åringer
Øistein Bjørnestad: Litt om å «forstå» regnbuen
Egil Nodland, Kenneth Mikalsen: Virtuell sjokoladekakebaking med kjemometri!
Ingvill Merete Stedøy-Johansen, May Renate Settemsdal: Matematiske modeller er ikke alltid rette linjer!
Kjersti Wæge, Nils Kristian Rossing: Strikkhopp med Barbie (se side 122 i tangentens inspirasjonshefte fra 2005)
Nils Kristian Rossing (tilrettelagt av Christoph Kirfel): På nett!
Elisabeth Kahrs, Eli Solheim: Abacustus – et forsøk på konkretisering av likninger
Toril Eskeland Rangnes: Konkretisering av parabelfunksjonen
Frank Gitlestad: Let’s Twist again
Hilde Holte Selland: Skritteljarar
Olav K. Fjæra: Aritmetikk og algebra – del 2
Guro Mæhlum: parAbel – et nettbasert læringsverktøy
Per Manne: Holmboeprisen
Bokanmeldelse

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Lisbet Karlsen: Besøkssenteret i matematikk ved Høgskolen i Vestfold
Mona Røsseland, Ingvill Merete Stedøy-Johansen: Lærer elevene bedre ved bruk av stegark i matematikk?

LAMIS

Svein H. Torkildsen: Åpent brev til lærerutdannerne
Forfattere søkes – skriftserien gir deg muligheter!
Seminarer for lokallagsledere
Inger-Lise Risøy: Lokallag Nedre Buskerud
Tor Andersen: Matematisk modellering for videregående skole
Abels skissebok