Tangenten 2000

1/2000

Leder
Jon Henjum: Lauving som matematikk
Henning Bueie: Matematiske kilevinker
Kristin Hinna/Frode Rønning: Konkretiseringsmateriell
Rolf Venheim: Snøflak og regneark
Anne Brit Fuglestad: Internettressurser; Grafplotting
Per Olaf Tangen: Kunnskapsnivå?
Kjartan Tvete: Solens gang II
Per Ødegaard: Ny, spennende prøveform
Leserbrev: Norsk Matematikkråds undersøkelse 1999
Gunnar Gjone: matematikk på frimerker; Hva er tall?

Landslaget for matematikk i skolen

Annie Selle: Utstyr til inspirasjonsrommet matematikk
Svein H. Torkildsen: Teknologi og formgiving

2/2000

Leder
Nils Voje Johansen: Caspar Wessel – Norges første matematiker
Jan van Maanen: Geometritimer inspirert av en middelalderkonflikt
Bjørn Smestad: Leonardo Pisanos Liber abbaci
Mona Klette: Pisano i klasserommet
Anne Berit Fuglestad: Internettressurser: Historie
Pål Grånås: Herons formel
Kjartan Tvete: Solens gang III
Jan van Maanen: Moderne matematikk og gamle metoder
Roar Johnsen: Problemløsningens far?
Arild Stubhaug: Sophus Lie

Landslaget for matematikk i skolen

Annie Selle: 2000-dagen på Hovinhøgda skole
Svein H. Torkildsen: KappAbel
Kristian Ranestad: Klassebesøk i matematikk

3/2000

Les hele bladet som en PDF
Leder
Erling Rangnes: Klasseromsmodellen
Lisbeth Karlsen: Matematikk i et Montessori-miljø
Erik Marstrander: Matematikk i steinerskolen
Hans-Jørgen Brucker: Bruk av kalkulator
Gunvor Sønnesyn: Ti delt på atten
Gunnar Gjone: matematikk på frimerker – Uendelige mengder
Anne Berit Fuglestad: internettressurser – Dynamisk geometri
Harald Totland: Tidevann
Bjørn Smestad: Uhemmet regresjon – det er fali det

Landslaget for matematikk i skolen

Svein H. Torkildsen: Riv ned gjerdene!
Gerd Nilsen: Videre utvikling av LAMIS
Marianne Thorrud Vike: Inntrykk fra Island
Turid Nørving: Med 7. klasse til Nordfjordeid

4/2000 (Temahefte: Jenter og matematikk)

Les hele bladet som en PDF
Leder
Tove Dunkers, Linnea Forsberg: Matematik för pojk- och flickgrupper
Ingvill Holden: Matematikk for mer enn halvparten
Signe Holm Knudtzon: Likt og ulikt
Barbro Grevholm: Lär sig flickor och pojkar matematik på olika sätt?
Merethe Anker-Nilssen, Guri Anne Nortvedt: «Vi vil vise hva vi kan!»
Peter Weng: Pigernes og drengenes forhold til matematik
Oppgavesider
Bokomtaler
Janneke Tangen Nye former for den muntlige avgangsprøven i matematikk
Mona Røsseland Matematikk er gøy
Erik Marstrander Matematikk i Steinerskolen
Lærebokvurdering Sinus

Landslaget for matematikk i skolen

Arne Gravanes: Matte fra monster til moro
Arne Gravanes: Matematikk i uteskolen: Lek, le og lær