Tangenten 1998

1/1998

Leder
Kurt Klungland: Tallenes personlighet
Torill Rangnes: «Kval i våg!»
Bjørg Kristin Selvik: Vurdering som bindeledd mellom undervisning og læring
Anne Karin Otterå: Bruk av lokale tilknytingspunkt i arbeid med funksjonar og statistikk. Bruk av elevane sitt språk.
Einar Jahr: Hva er en vinkel?
Christoph Kirfel: Regula Falsi (fortsettelse fra nr 4/97)
Audhild Vaaje: Knutepunktfunksjon i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder
Trygve Breiteig: Om å fostre forskning i matematikkdidaktikk

Landslaget for matematikk i skolen

2/1998

Leder
Marit Johnsen Høines: – noen har funnet på det
Olav Fjæra: «Kierlighed uden Strømper» og imaginære tal
Bob Burn: Matematikkens historie – blindspor eller skattekiste
Gunnar Gjone: Simon Stevin (1548-1620) og desimalene
Jonina Vala Kristinsdottir og Gudbjørg Palsdottir: Matematik i temaer – temaer i matematik
Trygve Breiteig: Om å fostre forskning i matematikkdidaktikk – del 2
Ingvald Erfjord: Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole
Lærebokvurdering: Aschehoug
Christoph Kirfel: Sirkelens kvadratur og Hippokrates’ måner

3/1998

Leder
Bjørnar Alseth/Gard Brekke: Etterutdanning i matematikk
Einar Jahr: «Lovlige» konstruksjoner
Einar Brurberg: «Lovlege» konstruksjonar?
Arne Kåre Topphol: Kor mange desimalar?
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Sjakk og matematikk
Alfred Unneland: Forslag til løsning av dominospillproblemet
Knut Ole Lysø: Sannsynlighetsregning i lærerutdanningen
Einar Brurberg: Er god fremstilling et aktuelt tema?
Læreverkvurdering: NKS-forlaget

Landslaget for matematikk i skolen

Kalender-oppgaver

4/1998

Leder
Jostein Våge: Bare en liten brøk
Nils Johan Kjøsnes: «Prosjekt 29»
Per Egil Toldnes: Algebra – som prosjekt?
Geir Botten: Læring gjennom aktiv kommunikasjon
Kristin Hinna: Origami – geometri på barnetrinnet
Frode Rønning: Tverrfaglige aktiviteter med utgangspunkt i et solur
Arne Kåre Topphol: Kor mange desimaler?
Læreverkvurdering: Cappelen