Tangenten 1994

1/1994

Leder
Gard Brekke: KIM – kvalitet i matematikkundervisning
Trygve Breiteig: Hvordan forstår elevene desimaltall?
Svein H. Torkildsen: Prosess og produkt
Magne Holmin: Fram for tal og teljing
Svein Olai Høyland: Kaprekars konstant
Ole Einar Torkildsen og Christoph Kirfel: Flere tallkuriositeter
Thorkild Thorkildsen: System
Christoph Kirfel: Eksperimenter med periferivinkler
Jon Henjum: Matematikk og desentralisert utdanning
Matematikkdidaktikk hovedfag – nytt studium i Kristiansand

2/1994

Leder
Bjørg Kristin Selvik, Marit Johnsen Høines: Matematikkundervisning og internasjonalisering – hva er det som egentlig er i ferd med å skje?
Nils Johan Kjøsnes: Når studentene tar talbegrep og tallsystem for gitt
Ivar Lotsberg: Geometri i grunnskulen
Trygve Breiteig: Utforskning, tal og talmønster
Christoph Kirfel: Tallkuriositeter

3/1994

Leder
Stieg Mellin-Olsen: Reform 94 – læreplan uten pedagogikk – og uten matematikk
Marit Johnsen Høines: Forum for matematikk – møtested for lærere
Nora Lindén: Nytt skoleår – også for seksåringene
Terje Myklebust: Arealet til sirkelen og integralrekning i ungdomsskulen
Gunnar Gjone: Matematikere på frimerker: Pi
Svein H. Torkildsen: Sats på eleven
Jon Henjum: Matematikk og takvinklar
Christoph Kirfel: Fraktaler, nymotens ting i matematikken
Stieg Mellin-Olsen: Ny runde: teori og praksis i lærerutdanningen

4/1994

Leder
Gunnar Gjone: Matematikkundervisningen mellom nytte og praksis
Knut Ole Lysø: Den problematiske tobarnsfamilien
Svein H. Torkildsen: Skolegeometri og arkitektur
Christoph Kirfel: Prosjektoppgave: den evige kalender – del I
Pedagogiske glimt om tid og tidsmåling
Gunnar Gjone: Matematikere på frimerker: komplekse tall,
Ole Einar Torkildsen og Christoph Kirfel: Tallkuriositeter III
Aasmund Kvamme: Oppgåver frå sovjetiske matematikk-konkurranser