Vigdis B. Petersen

I tallenes verden

Forfattere: Kjartan Tvete og Vigdis B. Petersen. Dette er ei utradisjonell matematikkbok der forfatterne søker å endre et vanlig mønster der nytt …

I tallkongruensenes verden

Forfattere Kjartan Tvete og Vigdis B. Petersen.  Boka er skrevet for å gi en bred lesergruppe et møte med tallteoriens kongruensregning. Den …