Reinert A. Rinvold

Visuelle perspektiv, Tallteori

Forfatter: Reinert Rinvold I denne boka gis en grunnleggende innføring i tallteori. Fremstillingsmåten sikter mot utvikling av robuste begreper gjennom god kontakt …

Visuelle perspektiv: Lineær algebra

Forfatter: Reinert A Rinvold Denne boka gir en grunnleggende innføring i lineæralgebra hvor vekten legges på det todimensjonale tilfellet. Fremstillingsmåten er original, …

Visuelle perspektiv: Avbildninger og symmetri

Forfatter: Reinert A. Rinvold Denne boka gir en innføring i vektorregning, kongruensavbildninger og symmetri. Vekten legges på det todimensjonale tilfellet. Fremstillingsmåten sikter …