Marit Johnsen-Høines

Barn, matematikk og språk

Marit Johnsen-Høines Marit Johnsen-Høines viser hvordan begynneropplæring i matematikk begynner i barnehagen. Denne boka konkretiserer Rammeplan for barnehagen (2017). Den har fokus …

Matematikksamtaler

Matematikksamtaler Undervisning og læring – analytiske perspektiv Redaktører: Rune Herheim og Marit Johnsen-Høines Dette er ei fagbok med fokus på at samtaler …

Begynneropplæringen

NB! Ny bok 2020 Forfatter: Marit Johnsen-Høines Marit Johnsen-Høines utdyper læreplanen når hun viser hvordan elevers uformelle språk og matematiske innsikt gir …

Fleksible språkrom

Forfatter Marit Johnsen-Høines Dette er Marit Johnsen-Høines’ avhandling til Dr. Philos-graden ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen ISBN 978-82-90898-304 Pris:205,-

De små teller også

Redaktør: Marit Johnsen-Høines Forfattere: Janne Fauskanger, Trude Fosse, Jon Henjum, Einar Jahr, Marit Johnsen-Høines, Nora Lindén, Jacob Munter, Elin Reikerås Matematikk er blitt obligatorisk …