matemania

matemania-img

matemania er et digitalt læremiddel utviklet i 2002-2004  av Caspar Forlag AS,  i samarbeid med Seksjon for matematikk fagdidaktikk og Mediesenteret (begge ved Høgskolen i Bergen).

matemania er nettbasert, og inviterer til en reise i et matematisk landskap. Elevene, foreldre og lærere vil kunne navigere mellom forskjellige fagområder og ulike arbeidsmåter og aktiviteter som hører hjemme i matematikken på mellomtrinnet. Læremiddelet er interaktivt og gjennom egne valg vil elever og lærer raskt kunne finne fram til det stoffet de velger å arbeide med. Eksperimentering og utforskning er sentrale elementer i oppbygningen av strukturen i læremiddelet. Oppgaver og øvelser er en annen komponent.

Læremiddelet er organisert som verksteder som representerer ulike matematiske emner. Blant annet et spennende origamiverksted, ulike spill, tangramverksted og spikerbrettaktiviteter.

Læremiddelet skal fungere som supplement til allerede eksisterende tilbud og er læreverk- uavhengig. Det er differensierende i den forstand at problemstillinger og arbeidsmåter er tilrettelagt for å gi utfordringer på ulike nivåer. De mange veivalgene, samt åpne problemstillinger bidrar også til dette. Samtidig som opplegget har til hensikt å utfordre elever til undersøkende virksomhet, vil de få muligheter til å utvikle matematiske ferdigheter.