Til annonsører

Vil du bestille annonse i Tangenten?

Prisene for annonser i Tangenten er som følger:
1 helside kr. 6 600,–
1/2 side kr. 4 900,–
1/4 side kr. 3 700,–

To annonseringer med helside: 2 × 5 500,– = 11 000,–
To annonseringer med 1/2 side: 2 × 4 500,– = 9 000,–

Tekniske detaljer

1/1 side er 170 mm bred og 240 mm høy; dersom det skal være utfallende trykk er det 5 mm i tillegg i hver retning.
1/2 side er enten 170 mm bred 120 mm høy ELLER 85 mm bred 240 mm høy. Utfallende trykk samme regler.
1/4 side er 85 mm bred 120 mm høy.

PDF i CMYK sendes direkte til Aasmund Kvamme (aasmund@caspar.no).

Frister

Frist for avtale om annonse i Tangenten er 15.01, 15.03, 15.08 og 15.10.
Frist for å levere annonsemateriell er 25.01, 25.03, 25.08 og 25.10.