Bestill bøker

Barn, matematikk og språk. Didaktiske perspektiver 409,- Bestill boka
Begynneropplæring og tilpassa undervisning 379,- Bestill boka
Begynneropplæringen. Matematikkdidaktikk – barnetrinnet 465,- Bestill boka
De små teller også 309,- Bestill boka
Det matematiske barnet 545,- Bestill boka
Eksperimentering med matematikk 1 355,- Bestill boka
Fosnot: Beste kjøp 305,- Bestill boka
Fosnot: Dagligvarer 305,- Bestill boka
Fosnot: Køyesenger 305,- Bestill boka
Fosnot: Arkitektprosjektet 305,- Bestill boka
Fosnot: Froskehopp. Algebra 305,- Bestill boka
Fosnot: Spill – Utvikling aav tidlig tallforståelse 305,- Bestill boka
I tallenes verden 355,- Bestill boka
I tallkongruensenes verden 395,- Bestill boka
Kultur og matematikk / Kultuvra ja matematihkka 389,- Bestill boka
Læringsfellesskap i matematikk/Learning Communities 445,- Bestill boka
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, bok 1 409,- Bestill boka
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, bok 2 379,- Bestill boka
Matematikk med mening – mening for alle 545,- Bestill boka
Matematikklæring for framtida 425,- Bestill boka
Matematikksamtaler 435,- Bestill boka
Matematiske byggesteiner 545,- Bestill boka
Matematiske horisonter 1 425,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Algebra og funksjonslære 369,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Geometri 319,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Statistikk og sannsynlighetsregning 319,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Tallære 319,- Bestill boka
Matematiske tenkemåter 545,- Bestill boka
Matematiske utfordringer – Tangentens oppgavehefte 475,- Bestill boka
Matematiske utfordringer – Tangentens oppgavehefte (Nynorsk) 475,- Bestill boka
Rom for matematikk – I barnehagen 445,- Bestill boka
Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære 545,- Bestill boka
Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring 385,- Bestill boka
Tenk Kreativt 1 465,- Bestill boka
Tenk Kreativt 2 465,- Bestill boka
Tenk Kreativt 1 (Nynorsk) 465,- Bestill boka
Tenk Kreativt 2 (Nynorsk) 465,- Bestill boka
Visuelle perspektiv – Avbildning og symmetri 385,- Bestill boka
Visuelle perspektiv – Tallteori 445,- Bestill boka
Å lære algebraisk tenkning 545,- Bestill boka