Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet

Knut Ole Lysø

I denne boka viser Knut Ole Lysø hvordan læreplanens intensjoner om dybdelæring kan implementeres i praktisk undervisning i statistikk og sannsynlighetsregning. Læreplanens begreper i statistikk og sannsynlighet behandles på en slik måte at studentene skal kunne utvikle relasjonell forståelse for begreper innen dette fagområdet.

Sentrale begreper blir konkretisert gjennom dialogbaserte samtaler hvor studentene blir utfordret til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring. Presentasjonen av fagstoffet ses i lys av kjente læringsteorier og internasjonale fagdidaktiske betraktninger knyttet til statistikk og sannsynlighetsregning. Her spiller modellen resonnerende statistisk læringsmiljø en viktig rolle.
 • Praktisk undervisningsopplegg knyttet til didaktiske teorier
 • Grafiske framstillinger
 • Mål for sentral tendens
 • Mål for variasjon, spredning og avvik
 • Klassedelte data (grupperte data)
 • Relative og kumulative frekvenser (hyppigheter)
 • Om undersøkelser
 • Statistikk i Excel
 • Sannsynlighetsbegrepet og sannsynlighetsregning
 • Binomisk og hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling
 • Hypoteseprøving
Les også Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring av samme forfatter.

ISBN 978-82-93598-08-4
Kr. 485,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no