Rom for matematikk – i barnehagen

Redaktør: Trude Fosse

Rom for matematikk – i barnehagen kommer her i ny og revidert utgave. Boka retter seg seg mot arbeid med matematikk i barnehagelærerutdanningen. Forfatterne viser ulike matematikkdidaktiske innfallsvinkler til fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns matematiske verden.

Bidragsytere

Magni Hope Lossius: Bildenes betydning – for små barn

Gert Monstad Hana: Varians og invarians

Leif Bjørn Skorpen: Utforskande tenkning og samtale

Line I. Rønning Føsker: Grip rommet!

Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien: Barns klassifisering og pedagogens muligheter

Elena Bøhler: Matematikk i barne­hagen: en historie

ISBN 978-82-90898-06-0
Pris: 445,-