Tangenten 2 2018

Fagfornying for framtida

Kunnskapsløftet skal fornyast og gjerast meir framtidsretta, me er i ein viktig periode for norsk skule. Diskusjon og spørsmål, kritisk tenking og kreativitet, læring med djupn, kjerne­element i fag og tverrfaglege tema som demokrati og berekraftig utvikling er sentrale stikkord. Vilkår vert lagt for innhald og prioritering når nye fagplanar skal skrivast neste skuleår. Les hele lederen her. Innholdsliste for bladet ligger her.