Tangenten leder 2/2016

Regning i alle fag

Å kunne regne handler om å forstå verden rundt seg. Å kunne regne trengs for å forstå ulike fagfelt og sammenhenger i samfunnet. Å kunne regne handler om å kunne et språk som er fleksibelt og plastisk, et språk som tilpasser seg sammenhengene det brukes i.

I dette nummeret skriver lærere om hvordan elever bruker statistikk i norskundervisningen, knyttet til arbeid med egne tekster for å få innsikt i egen skriving og språkbruk. Å lære om tall og måleenheter i fremmedspråk som tysk og fransk, er også læring av språk og kultur. I kunst og håndverk er kunnskap om målestokk i arbeid med forstørrelse og forminskning vesentlig. Elever regner for å innpasse deler, for å få det til å passe, for å danne estetiske former. Ferdigheten «å kunne regne» får betydning ut over å kunne regne rett på papiret.

Mens regning før var matematikklæreres ansvar, er det nå blitt alle læreres ansvar. Når en matematikklærer underviser i flere fag, kan læreren skape sammenhenger for elevene gjennom å se fagene og temaer i sammenheng. For lærere som ikke underviser i matematikk og som arbeider med regning knyttet til sine fag, vil dette kunne være mer utfordrende. Det krever samarbeid på tvers av fag for å lykkes.

Regning i alle fag fritar ikke matematikklærere fra å knytte matematikk til situasjoner utenfor matematikktimene. Å kunne regne i matematikk, innebærer å ta utgangspunkt i praktiske, dagligdagse og matematiske problem, kan vi lese i læreplanen. Hvordan får vi det til? Hvilke oppdrag kan gis til elevene, som gir reelle erfaringer med regning som nødvendig redskap for å løse praktiske, dagligdagse problem? Hvordan kan vi gi barn og unge tro på seg selv som problemløsere? Gang på gang høres utsagn fra voksne om at de ikke kan matematikk og derfor unngår situasjoner der de tror ferdigheter i regning kreves. Ingen er tjent med voksne som trekker seg ut hver gang de møter krav om regning, fordi de mistet troen på seg selv i skolen. Å kunne regne i ulike sammenhenger, lære seg et språk som fungerer fleksibelt og våge å delta med sitt bidrag der regning anvendes, ser jeg derfor som viktige målsettinger i arbeid med regning i alle fag.

Med dette nummeret sier jeg takk for meg som redaktør. Takk til alle som har bidratt i Tangenten de siste årene. Ønsker den påtroppende redaktøren, Rune Herheim, lykke til med arbeidet!