Tangenten leder 4/2015

tangenten-forside-4-2015-lindamoenstre-papirgleder

Demokrati og kritisk tenkning

Tangenten er i år 25 år. Vårt valg av tema markerer et ønske om å videreføre arven etter initiativtaker og første redaktør, Stieg Mellin-Olsen. Vi presenterer i denne forbindelse historiske tilbakeblikk, tidligere trykte (men fremdeles aktuelle) og nye artikler knyttet til temaet.

Demokrati innebærer blant annet frihet, rettigheter, plikter, fordeling av materielle og kulturelle goder og respekt for ulikheter. Hva er da sammenhengen mellom demokrati og matematikkundervisning? Spørsmålet er omfattende. Kun noen aspekter får plass i dette nummeret.

Å lære matematikk gir kompetanse til å kunne delta i samfunnet, i arbeid og i fritid. I Norge oppfatter vi gjerne at «alle» har en selvfølgelig tilgang til skolefaget, til undervisning og læring. Men er dette selvsagt for alle grupper i Norge? Får alle samme muligheter uansett språk, kjønn eller sosial status?

Å delta i matematikkundervisning som åpner for ulike framgangsmåter og kanskje også ulike svar, kan være en forbindelse mellom matematikk­undervisning og demokrati. I samspill med andre kan elever lære å lytte, reflektere over hva andre mener og hevde sine egne meninger. De kan lære å respektere ulike tenkemåter og se verdier ved at det tenkes forskjellig. De oppøver kritisk tenkning gjennom arbeid med oppgavene.

Noen elever arbeider med aktuelle samfunnsmessige tema, det kan være kollektivsatsing eller lokale reguleringsplaner. De undersøker prognoser laget på bakgrunn av matematiske modeller. Arbeid med demokratisk danning kan innebære å invitere elevene til kritisk å diskutere hvordan matematiske modeller brukes i argumentasjon. Det kan og innebære å legge til rette for at elever selv skal lage og bruke modeller og statistikk, både i og utenfor klasserommet. Å oppfordre elever til å bruke matematikk som del av kritisk argumentasjon i debatter stilet til lokale myndigheter, åpner for elevers deltakelse der de kan virker inn på egen fremtid. De kan få innsikt og nærhet til demokratiske prosesser som kan virke til demokratisk danning. Sammenhenger mellom matematikk og demokrati kan bli synlig, også for elever i skolen.

Sør-Afrikaneren Cyril Julie ble intervjuet for 25 år siden. Han fortalte hvordan svarte elever ikke fikk tilgang til samme matematikkopplæring som hvite. I vår besøkte jeg ham i Cape Town der han leder et forskningsprosjekt. Han brenner fremdeles for at alle skal få tilgang til god matematikklæring. Prosjektet hans har som mål at elever fra townshipskoler skal ha samme mulighet til gode resultat på matematikkeksamen som elever fra rikere og bedrestilte skoler. Dette har betydning for å få tilgang til universitetsutdanning.

Lik mulighet for tilgang til kompetanse i matematikk er en demokratisk rettighet. Det er ikke selvsagt. Den må kjempes for. Den er nødvendig for å bygge demokrati.