Matematiske horisonter 1

Forfattere: Gert Monstad Hana og Ragnhild Hansen

Hana og Hansen gir i denne boka en fortellingsbasert innføring i sentrale tema innenfor matematiske horisonter omslagmatematisk analyse. De ser på begrep som integrasjon, derivasjon, antiderivasjon, grenseverdier, differensial- og differenslikninger. De knytter til ulike anvendelsesområder og har en bevisst tilgang til matematiske tilnærmingsmåter og prosesser. Den legger opp til at lesere møter boka for å lære matematisk analyse og for å få innsikt som fremtidige lærere. Leserne får derfor anledning til å ta del i matematiske tankeganger og prosesser, de erfarer generell matematisk aktivitet, og får metaperspektiv på egen og andres læring. Det oppfordres til matematisk utforsking – til å utvikle egne spørsmål og eksempel. Boka er skrevet ut ifra Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. trinn, Matematikk 2. Den er rettet mot lærerstudenter, lærere og andre som ønsker en alternativ tilnærming til matematisk analyse.

ISBN: 978-82-90898-67-5
Pris: 425,-