Inspirasjonsbok for matematikklærere

Redaktør: Christoph Kirfelinspirasjonsbok

Boka er tenkt som en kilde til gode idéer til matematikkundervisning hovedsakelig for videregående skole.

Boka inneholder en del artikler som har stått i Tangenten tidligere og som er aktuelle med tanke på videregående trinn. En god del nye artikler er også kommet til. Her finner du stoff fra matematikkens historie, utvalgte geometriemner, emner fra sannsynlighetsregning, IKT i klasserommet, emner fra algebra, modellering, didaktiske artikler, tips til matematiske aktiviteter og oppgaver.

ISBN 978-82-90898-363
Pris: 160,–