Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære

Forfattere: Bjørg Kristin Selvik, Reinert Rinvold og Marit Johnsen-HøinesOmslag algebra 2007.indd

Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1.
Stoffet er organisert etter matematiske hovedelementer, serien Matematiske sammenhenger består av elementene Algebra og funksjonslære, Geometri, Tallære og Statistikk og sannsynlighetsregning.

ISBN: 978-82-90898-439
Pris: 369,–