Tenk kreativt 1 og 2 (nynorsk utgåve)

Forfatter: Ingrid Olsson

Omsett av: Rønnaug Åsebøtenk_kreativt_1-2

200 problemoppgåver.

Døme: I matsalen sit der 8 barn ved kvart bord. Åge slår mjølk opp i glasa. Ein mjølkekartong rekk til 6 glas. Kor mange mjølkekartongar treng Åge til 4 bord?

Kopieringsoriginalar

Pris: 450,– per hefte