Matematikk og Undervisning, Norden 2000

Redaktører: Tangenten, Nämnaren, Matematik, Flötur, MAOL

Artikkelsamlingen er et nordisk samarbeidsprosjekt der lærere og elever gjennom eksempler viser noe av alt det som foregår i nordiske matematikk-klasserom. Boka er egnet til å gi inspirasjon og ideer. Den handler om undervisning fra grunnskole, videregående skole og lærerutdanning. Den gir også en oversikt over matemaitkkutdanning i de nordiske landene og over foreninger og tidsskrift. Det nordiske er tydelig også gjennom at den er skrevet på de nordiske språk. Støtte fra KUF og Norsk Forskningsråd gjorde det i Norge mulig å gi denne boka til alle førsteårs studenter i allmennlærerutdanningen 2000/2001.

ISBN 82-90898-25-8
Pris: 150,-