Snø – ski – geometri (Kompendium)

Reomslag_ski_geometridaktør: Anne Fyhn

Barn lærer ved bruk av alle sansar og gjennom å bruke kroppen aktivt.

Ved Høgskolen i Tromsø har studentene fått oppgaven:

«Skisser et undervisningsopplegg for grunnskolen der dere bruker snø eller ski for å utvide elevenes begrepsforståelse i geometri. Dere velger klassetrinn selv.»

Her er noen av tekstene studentene laget, med konkrete ideer og erfaringer fra utprøving. Til sammen dekker de alle klassetrinn i grunnskolen.

Pris: 125,-