Geometri – Jordmåling

Forfatter: Kjartan Tvetegeometri-jordmaling

Boken inneholder en rekke geometritilknyttede temaer med tverrfaglig profil, som i stor grad kan studeres uavhengig av hverandre. flere av temaene har vært prøvd ut i skolen, og deler av dem kan brukes direkte på barne eller ungdomstrinn.

Pris: 265,-