Nordisk fellesnummer

I samband med matematikkens år 2000 laga Tangenten saman med tidsskrift og foreiningar i dei andre nordiske landa boka "Matematikk & undervisning – Norden 2000".

Her finn du forordet og innhaldslista

Frå og med februar 2008 ligg alle artiklane fritt tilgjengeleg som PDF-filar.