Tangenten-logo

2/2013

Noen av artiklene er nedlastbare. For å lese dem bør du ha Adobe Acrobat Reader. Last ned den nyeste versjonen her.

leder

Arne Kåre Topphol Statistikk og utdanning, det er farlig, det!
Glimt fra klasserommet Marianne Risholm: Studiesenteret ved Åsane vgs
Christine Schütz Fløisand, Tone Bysheim Konkretiserte abstrakter
Trond Ingebretsen, Frode Løbersli Den virtuelle matematikkskolen
Simon Spurkland Spillrevolusjonen er her - ta den i bruk
Trygve Breiteig Skjulte skatter
Alv Birkeland Kreativitet i matematiske resonnement
Opplegg Dordi Askildsen: Middelalderborg - fra tegning til modell
Glimt fra klasserommet Henrik Kirkegaard: Jubelen sto i taket
Renate Jensen, Stella Munch Brann i matteboken
Arne Amdal Divisjonstester
Glimt fra klasserommet Lucia Liguori: Epler og brøk
Einar Jahr En enkel oppstilling for Euklids algoritme
Tom Lindstrøm Hva er dimensjon? Skaleringsidéen
Asta Godt I Norge med fokus på matematikvanskeligheder
Bokomtale Lisa Lorentzen: hva er MATEMATIKK

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen NyGIV
Lill Sørensen Regnesatsing på ungdomstrinnet
Svein H. Torkildsen Matematikkmandag!

LAMIS

Anders Sanne Lederen har ordet
Svein H. Torkildsen Sommerkurset 2013
Hilde Eik Svendsen Lokallagsseminar 2013
Gro Fjermedal, Eva Jæger Temakveld i LAMIS Follo
Henrik Kirkegaard Brøkregning