Tangenten-logo

4/2012

Noen av artiklene er nedlastbare. For å lese dem bør du ha Adobe Acrobat Reader. Last ned den nyeste versjonen her.

leder

Eskil Braseth 50-øringen
Bengt Aspvall, Eva Pettersson Från datamaskinernas värld
Teresia Jakobsson-Åhl En lærers refleksjon rundt rundt sine elevers matematiske resonnementer
Mona Røsseland Hva påvirker ungdomsskoleelevers læring?
Anne Berit Hompland Ei diagnostisk tilnærming til misoppfatningar i algebra
Venera Kristiansen Hoderegning med muntlige oppgaver
Johan Lie Om endring av areal og volum
Tom Lindstrøm Hva er dimensjon? Koordinatidéen
Marit Lahn-Johannessen Fredrich Christian Holberg Arentz
Sigve Høgheim, Rolf Reber Økt interesse for læring
Bokomtale Lærerens motiver og valg

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen NMCC – Nordic Math Class Competition
Tone Guldahl, Svein H. Torkildsen MUN – Matematikkutvikling i nettverk
Anders Sanne Nordisk GeoGebra-konferanse i Tartu, Estland
Anne-Gunn Svorkmo Kenguruoppgaver i julekalenderen?

LAMIS

Anders Sanne Lederen har ordet
Else Havnevik Devold Posisjonssystemet
Lena Hågensen, Kari-Anne Bjørnø Karlsen og Monica Nordbakke Idéhefte til matematikkdagen 2013
Sissel Saltkjell Lek/aktivitet med former i barnehagen
Anne-Mari Jensen Samarbeid skole/bedrift
Gerd Nielsen Nytt styremedlem (ungdomstrinn)