Tangenten nr. 1/1999

Oppgaver

I Tangenten 2/1996 fant vi følgende oppgave:

En øy har form som en trekant. Det skal graves en brønn der hvor tilsiget fra sjøvann er minimalt. Hvilket punkt på øya ligger lengst fra havet?

Vi prøver oss her på en annen men tross alt beslektet variant av oppgaven:

På en liten sydhavsøy (se kartet over) er det tre malingsfabrikker som forurenser terrenget. Det skal graves en brønn til drikkevannet på øya. Hvilket punkt på øya ligger lengst fra de tre fabrikkene?


Diskuter oppgaven når øya har en annen form.

Send inn løsningen til Tangenten.