Tangenten

Caspar Forlag AS utgir Tangenten – Tidsskrift for matematikkundervisning
Bestill abonnement her

Redaksjonen i Tangenten

Redaktør Rune Herheim, Høgskolen i Bergen
Trude FosseHøgskolen i Bergen
Marit Johnsen-HøinesHøgskolen i Bergen
Aasmund Kvamme, Høgskolen i Bergen
Terje Lerø, Høgskolen i Bergen
Toril Eskeland Rangnes, Høgskolen i Bergen
Ole Einar Torkildsen, Høgskolen i Volda
Gry Anette Tuset, Høgskolen Stord/Haugesund
Janneke Tangen, Bergen kommune
Renate Jensen, Nattland skole (LAMIS sin representant)

Bladet er et møtested for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere for bladets artikler. Fra 2014 publiseres det også vitenskapelige artikler, på nivå 1.

Tangenten kom ut første gang i 1990 og har siden det hatt 4 utgivelser hvert år. Bladet utgis i februar, april, september og november, og har i dag nær 4000 abonnenter.

Tangenten fungerer også som medlemsblad for LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen. LAMIS har egne sider i bladet med aktuelt medlemstoff.

Bestill abonnement her

Samarbeidspartnere

Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS

LAMIS teller i 2015  ca 3300 medlemmer, og ønsker å være en samlende organisasjon for alle som underviser matematikk på alle nivåer fra barnehage til høgskole. LAMIS vil arbeide for å styrke fagets plass i barnehagen og skolen, skape bevisstgjøring omkring faglige og didaktiske problemstillinger. Videre søker LAMIS å være en samarbeidspartner og høringsinstans for besluttende og bevilgende myndigheter i saker som er relevante for matematikkens plass i skolen.

Link til info om LAMIS
http://www.lamis.no/

Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse. Utviklingsarbeidet som foregår ved senteret, skal være skolebasert. Anbefalinger og tiltak fra senteret skal baseres på kunnskap etablert gjennom utprøving i praksisfeltet.

Senteret skal legge vekt på å utvikle arbeidsmetoder og eksempler på undervisningsmateriell som bidrar til å gjøre matematikkopplæringen variert, spennende og levende for elever og studenter på et høyt faglig nivå. Arbeid med grunnleggende begrepsforståelse, ferdigheter og evne til å møte ukjente problemstillinger med et utvalg av matematisk «verktøy» skal forenes med å velge innfallsvinkler og temaer som virker motiverende på de som skal lære. Kunnskap om læremidler i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av gode undervisningsopplegg skal utvikles, utprøves og spres.

Senter for matematikk i opplæringen har egne sider i Tangenten.

Link til info om matematikksenteret:
http://www.matematikksenteret.no/