Tangenten 2020

Nr 1/2020

HerheimOppgåver – ein sentral faktor i matematikkundervising
MeierUtforskning med kamera
Owren Holmboeprisen 2019
BallPreik, humør og rike oppgaver
Rød Nettverksarbeid i Arendal
Stedøy Avansert tenking for alle
Bredrup Sommerfugl i logaritmeland
Fyhn Videregående er mer relevant
Anderson Argumentasjon i regnefortellinger
Sundtjønn, Kjensli Matematikkbamsens dagbok
Naylor Balanserende matematikk!
Johannessen Eit våraktuelt reknestykke

Matematikksenteret

Realfagsløyper og nye læreplaner
ADAPTvurder − digitale vurderingsvektøy for bedre læring
UH-seminar om matematikk i barnehagen
Bedre matematikk på yrkesfag

LAMIS

Jensen Lederen har ordet
Desembersamling for lokallagene
Eidsten Nytt styremedlem
Lunde LAMIS fagdag på Gardermoen
Klaveness LAMIS sommerkonferanse