Tangenten 2014

1/2014

Hele bladet som PDF

Leder
Kai Forsberg Kristensen: Addisjon med komplikasjoner
Rakel Tellevik Blaalid, Rune Sandland, Tor Inge Vethe: Undersøkande samtale, eller?
Ove Gunnar Drageset: Korleis leie ein matematisk samtale
Glimt fra klasserommet: Annbjørg Håøy: Nærmiljøet som prosjekt
Håvard Johnsbråten: Eneboerspillet
Tor Espen Kristensen: Elevenes møte med Eulers tall
Per-Eskil Persson: Konstnärens kvadrat
Christoph Kirfel: Generalisering av Arkimedes’ metode
Bokomtale: Ian Stewart: Math Hysteria
Anne Berit Fuglestad, Simon Goodchild: MatRIC

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nye ansatte ved matematikksenteret
May Renate Settemsdal: Revidering av læreplanen i matematikk fellesfag 2013
Eskil Braseth, Bård Vinje: Ungdomstrinn i utvikling
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Tone Skori: Lederen har ordet
Sommerkurset 2014
UngeAbel
Anne-Mari Jensen: Matematikknettverk i Rødøy, Meløy og Gildeskål
Per Berggren: Sveriges MatematikLärar­förening, SMaL
matematikk.org
Anne-Marie Astad: Matematikkinteressen skal stimuleres

2/2014

Hele bladet som PDF

Leder
Anne Bruvold: Strikkede illusjoner
Inspirasjonshjørnet
Marit Johnsen-Høines: Fra farmors logg; om prosent
Kjartan Skjeseth Tvete: Uformell matematikk på ungdomstrinnet?
Tomas Nicolajsen: Er yrkesrettet matematikk praktisk?
Lasse Bøyum: Utfordring: Sirkler på kuler
Fra time til tekst
Ane-Mari Jensen: Jakten på det gylne snitt
Elisabet Romedal: Algebra Challenge: 7,7 millioner likninger
Leserinnlegg: Ketil Rafael Hope: Pensum i praktisk matematikk
Ole Harald Johansen: Minoritetselever, undervisningsspråk og kultur
Ole Enge, Anita Valente: Matematiske diskusjoner om regnestrategier
Trygve Breiteig: Er de fleste tallpar primiske?
Anne Tronhus Aarøe: Byåsen videregående – en energiskole
Anne Fyhn: Ruvden og matematikk
Jeanette Teien Knapskog: Et motiverende prosjekt
Atle Aaltvedt: Bokomtale: Barns matematiske evner

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Jens Arne Meistad: FYR- prosjektet
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Tone Skori: Lederen har ordet
Else Devold: Nettkurs om matematikkvansker
Mrta Vassbø: Lokallagssamling på Gardemoen
Kari-Anne Bjørnø: Karlsen Sommerkurset 2014

3/2014

Hele bladet som PDF

Celik: Ny utsending av flotte plakater for grunnskolen
Witzell, Bones: Nettbrett og applikasjoner i barnehagen
Bergesen GeoGebra – en kroppslig tilnærming
Inspirasjonshjørnet
Peiter: „Matematikkens hus”
Wallace: Bruk av regneark – eleverfaringer
Kluge, Dolonen: Algebra som spill
Leserinnlegg: Salman Khan, fornyar eller bakstrevar?
Breiteig: Om trekanter med 120-graders vinkel
Kirfel: Eksperimenter med funksjoner
Siqveland: Holmboeprisvinner 2014: Tor Arne Mjølund

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Stengrundet, Sanne, Leer: Revidert eksamensordning i matematikk
Settemsdal: Nysgjerrigperkonkurransen 2014
Svorkmo: Kengurukonkurransen på 9. trinn
Bondø: Norge vant prosjektprisen!

LAMIS

Tang: LAMIS sommekurs 2014
Bakken: UngeAbel – et matematisk løft
Ødegård: Matematikkens dag 2014 på Jåttå vgs
Vassbø: Matematikkuke på Vitenfabrikken
Abelprisens barne- og ungdomsutvalg

4/2014

Hele bladet som PDF

Ellen Konstanse Hovik: Eksakte svar – brøk og kvadratrøtter
Andreas Lorange: Kjøkkenhager, hobbypinner og kvadratiske funksjoner
Silke Lekaus, Gjert-Anders Askevold: Matematisk argumentasjon
Kai Forsberg: Tau rundt jorda
Per Arne Birkeland: Strategier ved addisjoner av ensifrede tall
Gjert-Anders Askevold: Symmetrisk juleverkstad
Leserinnlegg: Magnus Jakobsen: Hvordan forklare praktisk noe som virker teoretisk?
Camilla Björklund: Klassificering och mönster

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nye ansatte ved matematikksenteret presenterer seg selv
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene: Hvordan utnytte muligheter i flervalgsoppgaver?

LAMIS

Tone Skori: Lederen har ordet
Kurt Klungland: «I have a dream …»
Oddbjørg Brænd: Matematikkdagheftet 2015
Kari-Ane Bjørnø Karlsen: Sommerkurset 2015
Kari-Ane Bjørnø Karlsen: GeoGebra-sertifisering
Nominasjoner til Holmboeprisen 2015