Tangenten 2013

1/2013

Hele bladet som PDF

Leder
Eskil Braseth: 50-øringen
Rikke Teglskov: GeoGebra allerede i indskolingen?
Ole Enge, Anita Valenta: Varierte representasjoner
Heidi Dahl: Undervisningsforklaringer i multiplikasjon
Hanne M. Sæter: ENT3R og jenter
Rune Herheim: Matematikk i vinden
Johan Lie: Om areal, invarians og Picks teorem
Håvard Johnsbråten: Læringsstøttende prøver i matematikk
Glimt fra klasserommet: Einar Asbjørn Bratberg: Fysiske aktiviteter
Christoph Kirfel: Hvordan lage pene kurver?
Tom Lindstrøm: Hva er dimensjon? Sammenhengsidéen
Torger Johannes Nilsen: Å gjenoppdage Eulers tall e
Bokomtale: Håkan Sollervall: Tall og de fire regneartene

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Lene Grøterud Leer: Matematikk – et fag i utvikling
Mike Naylor: Jubileumsoppgaver!
Morten Svorkmo: Kenguroppgaver – da snakker vi!
Gerd Åsta Bones: Finnes det en app for alt?

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Geir H. Botten: Matematikkprøver – allsidighet og variasjon
Monika Nordbakke, Kari-Anne Bjørnø Karlsen: Tren Tanken – med forståelse i fokus
Anne Borg, Anne-Marie Astad, Trine Gerlyng: Fra «Pytagoras i tareskogen» til Abelkonkurransen
Svein H. Torkildsen: Sommerkurset 2013

2/2013

Hele bladet som PDF

Leder
Arne Kåre Topphol: Statistikk og utdanning, det er farlig, det!
Glimt fra klasserommet: Marianne Risholm: Studiesenteret ved Åsane vgs
Christine Schütz Fløisand, Tone Bysheim: Konkretiserte abstrakter
Trond Ingebretsen, Frode Løbersli: Den virtuelle matematikkskolen
Simon Spurkland: Spillrevolusjonen er her – ta den i bruk
Trygve Breiteig: Skjulte skatter
Alv Birkeland: Kreativitet i matematiske resonnement
Opplegg: Dordi Askildsen: Middelalderborg – fra tegning til modell
Glimt fra klasserommet: Henrik Kirkegaard: Jubelen sto i taket
Renate Jensen, Stella Munch: Brann i matteboken
Arne Amdal: Divisjonstester
Glimt fra klasserommet: Lucia Liguori: Epler og brøk
Einar Jahr: En enkel oppstilling for Euklids algoritme
Tom Lindstrøm: Hva er dimensjon? Skaleringsidéen
Asta Godt: I Norge med fokus på matematikvanskeligheder
Bokomtale: Lisa Lorentzen: hva er MATEMATIKK

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: NyGIV
Lill Sørensen: Regnesatsing på ungdomstrinnet
Svein H. Torkildsen: Matematikkmandag!

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Svein H. Torkildsen: Sommerkurset 2013
Hilde Eik Svendsen: Lokallagsseminar 2013
Gro Fjermedal, Eva Jæger: Temakveld i LAMIS Follo
Henrik Kirkegaard: Brøkregning

3/2013

Hele bladet som PDF

Leder
Ann Synnøve Steinfjell: Fortelling som redskap
Per Ødegaard: For alle – uansett kulturbakgrunn
Glimt fra klasserommet: Jarirat Srinatpat Sæther: Lysfest
Veronika Zvorono: Å flytte mellom skolekulturer
Eva Norén: Tvåspråkig matematikundervisning
Geir Botten: Matematikklæring og språk
Vigdis Flottorp: Kommunikasjon og flerspråklighet
Bokomtale: Löwing og Kilborn: Kulturmøter i matematikkundervisningen
Arvid Siqveland: Holmboeprisen 2013: Anne-Mari Jensen
Anne-Mari Jensen: Elevaktiv undervisning på videregående skole
Jan Nordgreen: En vidunderlig ide
Ivana Celik: Flotte plakater til videregående skoler!

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: Abeldagen 2013
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurukonkurransen – varierte oppgaver
Svein H. Torkildsen: Norge til topps!

LAMIS

Tone Skori: Lederen har ordet
Renate Jensen: Sommerkurset 2013 i Trondheim
Miriam Vikan: «Cooperative Learning» gir god matematisk samtale
Gitte Drage: Pythagoras i Tareskogen
Gro Berg: Nye medlemmer i LAMIS’ sentralstyre

4/2013

Hele bladet som PDF

Leder
Nils Henry Rasmussen: Leksefri skole?
Cathrine B. Solberg: Motivert for lekser
Jannecke Lampe, Helga Krossnes Sunde: Omvendt undervisning
Thore Ryghseter: Et spennende prosjekt
Mona Røsseland: Veien mot standardalgoritmer
Kjellrun Hiis Hauge: Min matematiske reise
Annica Andersson: Meningsfullt – även för den som hatar matte
Morten Blomhøj, Tinne Hoff Kjeldsen: Projektarbejde og modellering
Glimt fra klasserommet: Matpakkematematikk
Nils Kristian Skiple: Kunsten å ri to ville hestar
Per Christian Strøm: To indre og vekk me’n!
Kjetil Vestfossen: Statsgjeld og matematikk
Christoph Kirfel: Arkimedes og parabelen
Leserinnlegg: PROKOFIEV i matematikken
Bokomtale: Einar Jahr: Hvorfor det?

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Mike Naylor: Matematikkmandag

LAMIS

Tone Skori: Lederen har ordet
LAMIS Nedre Buskerud: Matematikkdagen 2014
Per Gunnar Østerlie: Nytt medlem i LAMIS’ sentralstyre
Arvid Siqveland: Nominasjon til Holmboeprisen 2014 64 Tone Skori Lederen har ordet
Renate Jensen: Sommerkurset 2013 i Trondheim
Miriam Vikan: «Cooperative Learning» gir god matematisk samtale
Gitte Drage: Pythagoras i Tareskogen
Gro Berg: Nye medlemmer i LAMIS’ sentralstyre