Tangenten 2011

1/2011

Les hele bladet som en PDF
Leder
Tim Rowland: Å undervise i elementær matematikk: ikkje så elementært likevel
Geir Olaf Pettersen: Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet
Gerd Ånestad: Hvorfor endre klasseromspraksisen?
Christoph Kirfel: Derivasjon uten omveier
Gert Monstad Hana: Definisjoner
Jan M. Nordbotten, Helge K. Dahle: Eit innblikk i produksjon av olje og gass
Audun Holme: Matematikkloftet: Arkimedes’ død

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Astrid Bondø, Fazilat Siddiq Ullah: ReaLise
Tor Andersen: November­konferansen 2010
Terje Stenstad, Knut van der Wel: Telling med tannfelling
Jon Walstad: Matematikksenteret og Ny GIV
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Anders Sanne: Sentralstyrets sammensetning og arbeid
Kurt Klungland: Vi lykkes i Rogaland!
Marianne Maugesten: Lokallaget Østfold i samarbeid med RiR
Toril Sivertsen: Bakken Sirkelsafari
Svein H. Torkildsen: Et Ess i Ermet
Sissel Omdal Nikolaisen: LAMIS sommerkurs 2011

2/2011

Les hele bladet som en PDF
Leder
Gert M. Hana: Tatami-matte
Volker Berthold: Næsehornsstenen
Frode Rønning: Symmetrier i islamske mønstre
Nils Kr. Rossing: Symmetri og ornamentikk
Torgeir Onstad: Tallet 41 — med skjulte overraskelser
Per Berggren: Fibonacci som introduktion till algebra
Mogens Hestholm, Christoph Kirfel: Fibonaccis mønsterrekke
Nils Kr. Rossing: Elevoppgave om flatedekkende mønster
Michael Naylor: Vedvarende mønstre
Leif Bjørn Skorpen: Visualisering av intervall i musikk (Flash) Visualisering av intervall i musikk (PDF)
Anne Fyhn: Noe som følger et mønster
David Fielker: Stjernemønstre
Per E. Manne: Matematikk med et smil i 1645
Rune Herheim: Kommunikasjosmønster
Einar Jahr: Litt om gotiske katedraler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Lisbet Karlsen,Mona Røsseland: Vi blir bedre sammen!
Gerd Åsta Bones: Barnehagekonferanse
Gerd Åsta Bones: Matematikk i barnehagen
Tor Andersen, Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Anne Karin Wallace: Regneark i grunnskolen
Anne-Mari Jensen: Lokallagsseminar 2011
Tommy Nordby: Lokallagsseminaret på Gardermoen
Gro Berg: Lamis Rogaland
Henrik Kirkegaard: Matematikkens dag 2011

3/2011

Les hele bladet som en PDF
Leder
Gert M. Hana: Tatami-matte
Annbjørg Håøy: Primtall og gangerektangler
Øistein Bjørnestad: Kan multiplikasjon innføres på en enhetlig måte?
Lene Christensen: Talmønstre
Weiqin Chen: Ganging uten gangetabell?
Stig Eriksen: Trigonometriske funksjoner
Kjetil Idås: Digitale verktøy
Gert M. Hana: Definisjoner av gjennomsnitt
Tine Wedege: Køn, matematik og prestige
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Matteo Ricci
Jostein Våge: Omforming av arealer
Tom Lindstrøm: Holmboeprisen 2011 til Sigbjørn Hals
Sigbjørn Hals: «Ja takk, begge delar!»
Eyvind Riis: To mønster basert på sjukanter og ellevekanter

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Gerd Bones: Se den flyr!
Jens Arne Meistad: Overgangsprosjektet Ny GIV

LAMIS

Lena Hågensen: LAMIS’ sommerkurs Bodø, 2011
Styrets årsberetning 2010–2011
Årsmøte 2011
Henrik Kirkegaard: Matematikk i første klasse

4/2011

Les hele bladet som en PDF
Leder
Anne Gunn Svorkmo: Gode oppgaver – mange muligheter
Matthias Stadler: Utforskende oppgaver med tallpyramider
Sigbjørn Hals: Trekanttal og rettferdige spel
Aron Kirfel: Babels tårn
A. Amdal, A. Bjørnestad, A. Sanne: Elevgenererte eksempler
Monica Langeland: Detektiver i tallsystemer
Ole Enge, Anita Valenta: Argumentasjon og regnestrategier
Maria Wærn: Matematik i kubik
Gert M. Hana: Definering av vektet snitt
Bokomtale: Matematikkens dag
Frode Rønning: Gyllent snitt og plastisk tall
Johan Aarnes: Myten om Arkimedes og kronen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Svein H. Torkildsen: NMCC
Svein H. Torkildsen: Nytter det?

LAMIS

Anders Sanne: Lederen har ordet
Kari Haukås Lunde: Eskeprosjektet
Else H. Devold: Barnehagematematikk
Inger-Lise Risøy: LAMIS Nedre Buskerud 5 år