Tangenten 2010

1/2010

Les hele bladet som en PDF

Leder
Hanne Hafnor Dahl, May Else Nohr: Perlesnor og tom tallinje
Reinert Rinvold: Konkreter i læring av algebra
Karin Kairavuo: Konkretisering av matematiska begrepp i skolan
Gjert-Anders Askevold: Ostomachion
Hein Bondevik Vinnes: Laserservice
Odd Tore Kaufmann: Bruk av konkreter
Elise Klaveness: Konkretiseringsmateriell og abstraksjons­materiell
Geir Martinussen, Bjørn Smestad: Multiplikasjon og divisjon av brøk
Astrid Bondø: Brøk – er det noe problem, da?
Hanne Marken Dalby, Bent Ture Tomtum: «Å, nå skjønte jeg det!»
Thomas Dyrdahl: Kvalsund teller
Frode Olav Haara: Praktiske aktiviteter i matematikkundervisning – ikke noen lek
Christoph Kirfel: Erdös-Mordells ulikhet
Audun Holme: Matematikk-loftet: Numerisk løsning av algebraiske ligninger
Håvard Johnsbråten: En utforskingsoppgave
Bjørn Smestad: Norske ressurser om matematikkhistorie
Anne Fyhn: Vektorer i klatring – en film
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Mike Naylor, Oliv Klingenberg, Svein H. Torkildsen: Sannsynlighet for en flott konferanse: 100 %

LAMIS

Undervisningsopplegg i matematikk 1P – økonomi
Dagfinn Rian: Om Ringerike lokallag
Anja Glad von Zernichow: Heftet «Ett ess i ermet»

2/2010

Les hele bladet som en PDF
Leder
Elisabet Romedal: Nasjonal digital læringsarena
Frode Rønning: Hvor mange kanter har en firedimensjonal terning?
Marianne Maugesten: Veiledning til læreplanene i matematikk
Gjert-Anders Askevold: Sirklar, likesida trekantar og romfigurar
Maren Grimstad: Elever inn på universitetet
Kjersti Hedalen-Heggset, Sissel Bolstad: Foreldresamarbeid
Runar Eikhaug, Stian Sæle, Frode Skjold: Når brikkene faller på plass
Nils Kristian Skiple, Christoph Kirfel, Paul Jørgen Clarke, Ines Rosef Haugland: Matematikksamtalen
Line I. Rønning Føsker: På god vei med antall, rom og form?
Gry Anette Tuset: Skolefagsundersøkelsen
Gunnar Gjone: Alle hjelpemidler tillatt
Stella Munch: Glimt fra klasserommet – Laborativ matematikk
Audun Holme: Matematikkloftet: Egypternes tall og regnemåter

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Jon Walstad: Matematikk for alle
Kate A. Furøy, Knut van der Weld: Jakten på matematikken

LAMIS

Bjørnar Alseth, Mona Røsseland: Kan vi lære av feilene fra Sverige, eller skal vi gjenta dem?
Therese Hagfors: Matematikkbiennalen 2010
Knut Stølås, Gjert-Anders Askevold: Bergen og omegn lokallag
Else Havnevik Devold: Barnehagematematikk på NITO Studentenes utdanningskonferanse
Anja Glad von Zernichow: Cashkontroll?

3/2010

Les hele bladet som en PDF

Leder
Tina Skudal, Øyvind Underdahl Holm: Regn med avfall
Einar Høgmo, Asle Aasen, Bodil Tunestveit-Torsvik: Vannforsyning
Lena Fritzén: Matte i miljöundervisningen
Olaug Vetti Kvam: Tala bak kartet – globalis.no
Jørgen Arentz: Strømsparegrisen
Linda Mork-Knudsen: Bærekraftig undervisning
Olaug Vetti Kvam, Ole Edvard Grov: Værstasjoner
Ragnhild Hansen: Modeller, miljø og kritisk demokratisk kompetanse
Inga Berre: Dyp, varm og ren energi
Therese Hagfors: Små barn – store matematikkgleder
Jostein Våge: Konstruksjon av kvadratrotstørrelser
Audun Holme: Matematikkloftet: Vennskapstall og perfekte tall
Henning Westphael, Dorthe Errebo-Hansen: Ræsonnementskompetencen
Arne Amdal: Glimt fra klasserommet: Matematiske anekdoter – en kilde til motivasjon
Stella Munch: Glimt fra klasserommet: Lommehus og hundrehus
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Grethe Ravlo: Nasjonal prøve i regning
Svein H. Torkildsen: NMCC – Norge til topps
Gerd Åsta Bones: Matematikk i barnehagen – erfaringer

LAMIS

Gro Berg: Ny organisasjonssekretær
Hugo Christensen, Ronny Birkeland: Sommerkurs i Mullsjø 2010
Anne-Mari Jensen: Lamis sommerkurs Sandefjord, august 2010

4/2010

Les hele bladet som en PDF

Leder
Anne Berit Fuglestad: Læringsfellesskap og inquiry
Trond Larsen, Lena Skagestad, Gjermund Torkildsen: Kommunikasjon og inquiry
Stein Aanensen, Kjetil Damsgaard, Britt Ådnegard: Refleksjoner om polynomdivisjon
Anne Berit Fuglestad: Bedre matematikkundervisning
Ranveig Åmlid, Jon-Egil Enger, Sigrunn Mjøs Blakseth: Fra tegning til ferdig hus
Renate Grødum, Mari-Anne Hallandvik, Elin Kjellingland, Liv Torhild Klungland, Line Møretrø: «Æ har to matter hjemme»
Annbjørg Håøy: Desembertall
Kari Kallevik Hadland: Å lese – en utfordring?
Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland: Hva må læreren kunne?
Ivana Celik: Hvor har det blitt av alle våre matematikkplakater?
Vigdis Flottorp: Deltakelse og uttrykksmåter i flerspråklige klasserom
Stella Munch: Glimt fra klasserommet: Hvordan arbeide for å få en grunnleggende forståelse for multiplikasjonstabellen
Frøydis Hamre: Glimt fra klasserommet: Regneark og Google Earth i statistikk
Tone Elisabeth Bakken: Sett ord på det!
Audun Holme: Matematikkloftet: Metoden, kulen og sylinderen
Leserinnlegg

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

May Renate Settemsdal: Skolecamp ved Preikestolen
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene
Gerd Åsta Bones: ENT3R – Nasjonal modell for matematikktrening/leksehjelp
Astrid Bondø, Fazilat Ullah: ReaLise – Jenter og realfag
Gerd Åsta Bones: Undersøkende matematikkundervising i videregående skole

LAMIS

Else Havnevik Devold: Fem til åtte
Stella Munch, Renate Jensen, Gjert-Anders Askevold: Stjerner i Istanbul
Siri Hermstad: Bedre privatøkonomi
Henrik Kirkegaard: Matematikkens dag 2011
Jane Bjørkli: Fosen lokallag i LAMIS