Tangenten 2008

1/2008

Les hele bladet som en PDF

Leder
Bjørn Smestad: Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier
Reinert Rinvold: Tyngdepunkt og Geogebra
Christoph Kirfel: Hvor er midten?
Henning Bueie: Analytisk geometri med dynamiske geometriverktøy
Christer Bergsten: Vad är en parabel?
Hans Isdahl: Motivasjon og matematikk: Skolestua og verden
Ronald Bradal: Analyse av en tekstoppgave
Hilde Opsal: Elevbok i ungdomsskulen, blir den brukt?
Trygve Breiteig: Problemløsning som inngangsport til matematikk
Annette Sandanger: Christensen Tre bein å stå på
Leikny Myrseth: Hold tritt, tell skritt!
Yngvar Hagala: Rapport fra spill med getSmart matematiske kortstokker
Leserinnlegg

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Grethe Ravlo: Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i regning
Oliv Klingenberg: Tilrettelegging av nasjonale prøver for elever som bruker punktskrift i opplæringen

LAMIS

Eva Jæger, Gro Fjermedal: Lokallag Follo
Kari Haukås Lunde: Telefonen du må si ja til …
Irene Ullensvang: Matematikk i Nore Øyane barnehage
Svein H. Torkildsen: Sommerleir i matematikk
Svein H. Torkildsen: Oppgaver på nettsiden
Svein H. Torkildsen: Kunnskap og kompetanse I

2/2008

Les hele bladet som en PDF

Leder
Olav Lunde: Å tilpasse den tilpassede opplæringen
Tor Espen Kristensen: Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet
Olof Magne: Elevers behållning av målkrav för grundskolan
Nils Kristian Skiple: Tilpassa opplæring i fagleg homogene grupper
Geir Botten, Espen Daland, Tone Dalvang: Tilpasset matematikkopplæring i en inkluderende skole
Gunnar Kristiansen, Ove Drageset: Tilpassa opplæring og «kompetencer» i matematikkundervisninga
Peder Haug: Tilpassa opplæring i fellesskapen
Bjørnar Alseth, Inger Throndsen: Regneprøven: Obligatorisk kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn
Håvard Johnsbråten: KIM – nå også som et digitalt kartleggingsverktøy
Reidar Mosvold: Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk
Audun Holme: Matematikk-loftet

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Gerd Nilsen: Ikke bare du og jeg, men … ALLE TELLER
Oliv Klingenberg: Geometri når eleven er blind
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS

Abelske spirer – endelig snart sommerkurs!
Kari Haukaas Lunde: Matematikkbiennalen 2008
Svein H. Torkildsen: Kunnskap og kompetanse II
Mona Røsseland: Matematikk på andre siden av jorden

3/2008

Les hele bladet som en PDF

Leder
Gunnar Gjone: Alan Mathison Turing
Anne-Mari Jensen: Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene
Erlend Thune: Er du lat?
Lill Karoliussen, Elin Natås: Magne Nyborgs systematiske begrepsundervisning
Elisabeth Aksnes: Hvordan skape matematikkglede for elever på mellomtrinnet?
Tom Lindstrøm: Holmboeprisen til Elisabeth Aksnes
Johann Galtung: Matematikk til oppdagelse, glede og fred
Einar Jahr: Begrepsdannelse i forbindelse med mangekanter
Per Hag, Tom Lindstrøm: Algebra og geometri – samspillet som ble borte (del 1)
Audun Holme: Matematikk-loftet: Pappos
Frede Torsheim: Et praksisnært undervisningstiltak
Leserinnlegg / Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Novemberkonferansen 2008
Ingvill Merete Stedøy-Johansen: Gode matematikklærere – nøkkelen til suksess
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene
Lill-Karin Wallem, Mona Røsseland: Kompetanse hevings prosjektet: Rekn med Os(s)!

LAMIS

Hugo Christensen: Meterstokken som ville på sommerkurs
Svein H. Torkildsen: Referat fra årsmøtet 2008
Handlingsplan for 2008/2009 59
May Else Nohr: Standardalgoritmene – like viktige som før

4/2008

Les hele bladet som en PDF

Leder
Bjørg Skråmestø: Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn
Liv Marit Holck: Se – kulen ruller i labyrinten
Leif Bjørn Skorpen: ”Det er artig å tenke med hodet!”
Mary Billington, Barbro Grevholm, Eva Mette Grostøl Hansen, Lena Skagestad: Lærere og forskere reflekterer sammen over elevers læring i matematikk
Peter Riis: Smartboardet i matematik – en verden til forskel
Rikke Josiasen: Interaktive whiteboards (IWB)
Marianne Jonassen: Mattedagbok
Bjørnar Alseth, Mona Røsseland: Hvilken rolle har skriftlige regnemetoder på barnetrinnet?
Audun Holme: Matematikk-loftet
Per Hag, Tom Lindstrøm: Algebra og geometri — samspillet som ble borte (del 2)
Monica Varøy Haga: Selvfølgelige tall og regnestykker
Svein Lie: En oppgaveenhet i PISA

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Gerd Åsta Bones: Fra bleie til master
Tommy Nordby: Satsing på matematikk i Skien kommune

LAMIS

Svein H. Torkildsen: Takk for meg
Svein H. Torkildsen: Fra knotter til kunnskap
May Else Nohr: Standardalgoritmene – like viktige som før? Del 2