Tangenten 2006

1/2006

Les hele bladet som en PDF
Leder
Marit Lahn-Johannessen: Indisk algebra
Henning Bueie: Vedisk multiplikasjon – en ny innfallsvinkel
Reinert A. Rinvold: Ulikheter og metaforer
Svein H. Torkildsen: Veier til algebra
Reinert A. Rinvold: Regneoperasjoner i utvidelser av tallområdet
Janne Hellenes, Gunn Hege Karlsen: Mysteriet med det skjulte kort
Else Aarø: Kort som hjelpemiddel i ”begynneropplæring”
Per-Eskil Persson: Magikerns kvadrat
Andreas Lorange: Hesteveddeløp i 8. klasse
Hans Jørgen Riddervold, Else Aarø: Bruk av bueabakus på ungdomstrinnet
Christoph Kirfel: Et triks for deg som er ”for lat” til å subtrahere
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ingvill M. Stedøy: Pilotprosjektet ”Familiematematikk” ved Ila skole i Trondheim
May Renate Settemsdal, Pål Erik Lauritzen Ekholm: Matematikkløype gjennom Trondheim sentrum
May Renate Settemsdal: Kartleggingstester i talloppfatning
Kengurusiden
Gerd Åsta Bones: Kristiansten Festning i Trondheim – et undersøkelseslandskap av dimensjoner

LAMIS

Mona Røsseland: Velkommen til vår nye organisasjonssekretær
Grete N. Tofteberg: Ny læreplan og digitale utfordringer
Jan Finnby: Dagskurs i lokallagsregi
Sigbjørn Hals: GEONExT og postkasser i skogen

2/2006

Les hele bladet som en PDF
Leder
Dag Torvanger: Fem geometriproblem frå arkitekturen
Janne Fauskanger, Marta Vassbø: Automatisering av addisjons- og subtraksjonstabellene
Bjørn Smestad: Sirkelen
Christoph Kirfel: Den indre krets
Peder Haug: Forstår vi tilpassa opplæring?
Knut Stølås, Christoph Kirfel: Talltriks med Fibonacci
Guri A Nortvedt: En kjempestor krokodille er like stor som en buss!
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker
Kjersti Wæge: Tør jeg å slippe kontrollen?
Christoph Kirfel: Vinkelmåling
Toril Eskeland Rangnes: Nettsted til hygge og nytte!

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ingvill Merete Stedøy, May Renate Settemsdal: Familiematematikk på Ila Skole, Trondheim
Pål Erik Lauritzen Ekholm: Bruk av digitalt verktøy – middel og mål
Kengurusiden

LAMIS

Svein H. Torkildsen: Første dag på jobb
Hugo Christensen: LAMIS og kommunene
Svein H. Torkildsen: Et møte og et spørsmål, LAMIS sør
John Amundsen: Matematikk – grunnleggende artig
Rune Jørgensen: Matematikkens dag ved Rømskog skole
Nils Voje Johansen, Kristian Ranestad: Hjelpemidler i matematikk og todelt eksamen
Inger-Lise Risøy: Flying start for Nedre Buskerud lokallag

3/2006

Les hele bladet som en PDF
Leder
Anmeldelser av lærebøker i matematikk:
Småskoletrinnet
Mellomtrinnet
Ungdomstrinnet

Anne-Gunn Svorkmo, Trude Fosse: Holmboeprisen 2006
Reinert A. Rinvold: Den uløselige eksamensoppgaven
Liv Gundersen: Matematikkdager på Vilberg skole
Jon Haugstad, Christoph Kirfel: Geni eller gal eller …?
Grete N. Tofteberg: Om å gripe øyeblikket
Leserbrev
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ingvill Merete Stedøy, May Renate Settemsdal: Nordisk KappAbel 2006
Ingvill Merete Stedøy, May Renate Settemsdal: Innføring av nye begreper
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusiden

LAMIS

Referat fra årsmøtet 2006
Svein H. Torkildsen: Matematikk under åpen himmel
Handlingsplan for 2006/2007
Svein H. Torkildsen: Holmboeprisen 2006: En verdig prisvinner

4/2006

Les hele bladet som en PDF
Leder
Mona Røsseland: Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?
Christina Jonassen: Bærende konstruksjoner
Stein Dankert Kolstø: Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design
Rune Herheim, Toril Eskeland Rangnes: Skole med egne solur og snart også eget kraftverk
Jon Henjum: Matematikk i teknologi og design
Per Manne: Holmboeprisen
Hugo Christensen: Blir matematikken borte i lime- og loddeprosessen?
Grete N. Tofteberg: LEGODACTA
Annette Sandanger Christensen: Teknologi og design
Hans Jørgen Riddervold, Egil Haugland: Gitarbyggerens matematikk
Christoph Kirfel: Parabelens refleksjonsegenskaper
Aasmund Kvamme: Om arbeidsbeskrivelser
Anne Grethe Aven: ”Kan jeg få ta en prøve, lærer?”
Gunnar Nordberg: Matematikklæreren – motivator og forbilde eller…?
Tone Bulien, Trond Lekang: ToMat – et samarbeidsprosjekt i kunnskapsløftet

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

May Renate Settemsdal, Ingvill Merete Stedøy-Johansen: Spredningsmodeller
Gerd Åsta Bones: Ekstrem forvandling

LAMIS

Kurt M. Klungland: Tallpyramider – eller ”10 på topp”
Marianne Maugesteen: Lokallaget Østfold
Svein H. Torkildsen: Kunnskapsløftet LK06, mål og måloppnåelse