Tangenten 2004

1/2004

Leder
Tove Kalvø: Den deriverte på skråplanet
Per G. Østerlie: Om symbolregnende lommeregnere i den videregående skole
Dagfinn Andreassen: Hva har vi vunnet, hva har vi tapt?
Per G. Østerlie: Rapport fra IKT-forsøk med matematikk i videregående skole
Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland: Om verkstedspedagogikk på småskoletrinnet
Barbro Grevholm: Matematik och förskolebarn
Kurt Klungland: Tetraedere og kuber i gangetabellen
John Baardvik, Unni Pålsøygard: Matematikkprosjekt og matematikkdag
Ingrid Elisabeth Børve, Renate Sæbø: Backgammon i matematikkundervisningen
Bjørg Troøyen, Frode Rønning: Matematikk uten lærebøker på småskoletrinnet

Nasjonalt Senter for matematikk i opplæringen

May Renate Settemsdal,Toril Sivertsen: Gøy med matte på matteklubb!
Ingvill Holden: Popularisering av matematikk

Landslaget for matematikk i skolen

ICME-10 sommeren 2004
Matematikkdagen 2004
Oppstart av lokallag for Lamis i Bodø
LAMIS Hedmark/Oppland
Lamis Sør-Rogaland våren 2004
Rosingprisen til matematikk.org

2/2004

Leder
Mona Røsseland: Et møte med den ’matematiske’ kunstneren Paul Brand
Helge Flakstad: Piet Mondrian – en av de store
Ellen Grøntvedt: Det gylne snitt Original-teksten
Frode Rønning: Geometriske mønster i islamsk kunst
Grethe Nina Hestholm, Christoph Kirfel: Fliselegging i klasserommet
Christoph Kirfel: Romerske rundbuer med treklosser
Tore Fagerli: Faget teknologi og design
Mona Røsseland: Teknologi og design på Bispehaugen skole
Helge Flakstad: Kroppen – mål og proporsjoner
Eva C. Jørgensen: Matematikk på ville veier? Oppgaver til artikkelen
Bjørnar Alseth, Grete H. Lindegaard: Perspektivtegning på småskoletrinnet
Gerd Abrahamsen, Tone Bulien: Matematikk og Kunst og Håndverk, to sider av samme sak
Henrik Kirkegaard: Kunst og matematikk Mal for tetraeder
Helge Flakstad: Emballasjeprosjekt på Rosenvilde
Bokomtale

Landslaget for matematikk i skolen

Lederen har ordet
Are Turmo: Hva menes med matematikkompetanse i PISA-studien?
Haldis Furnes: Matematikkdager på Breimyra
Jan Finnby: Matematikkdager i Lillehammer
Robert Lien Pettersen: Matematikkdager på Stathelle
Mona Røsseland: LAMIS og Abelprisen

3/2004

Les hele bladet som en PDF
Leiar
Per Ødegård: Nasjonal prøve i matematikk – et skritt i feil retning?
Berit Karin Solheim: Bli en BEYBLADE-bygger!
Aslak Bakke Buan, Ole Enge: Kryptografi i skolen
Per Manne: Bernt Michael Holmboes minnepris
Janne Hegna, Mette Gade Glesner Andreassen: Geometri – i en geometrisk verden
Aase Streitlien: Samtaleformer i matematikkundervisningen
Svein Anders Heggem: Store jenter som lærere for mindre jenter som i sin tur …
Harald Totland: Evighetskalender i hodet
Arne Kåre Topphol: Fredag 13. no igjen!
Henning Bueie, Terje Idland: Det binære tallsystem – en elevtilnærming
Gunnar Gjone: Nyere matematikkinspirert kunst på frimerker
Henrik Kirkegaard: Solbrente terninger på vidvanke

Landslaget for matematikk i skolen

Lederen har ordet
Vinnere av ‘matematikk-dag’-skolene: Tjodalyng barneskole
Referat fra årsmøtet (på LAMIS’ sider)
Handlingsplan for 2004/2005
Sommerkurset 2004

4/2004

Les hele bladet som en PDF
Leder
Anne Bruvold: Lag et solur som virker
Dag Gulaker, Kjartan Tvete: Hvor krum er Jorden?
Roger Andersson: Gosedjurslod
Arne Kåre Topphol: For fort eller?
Christoph Kirfel: Taljer
Leif Bjørn Skorpen: Å uttrykke musikk ved hjelp av tal (dette er artikkelen som ble trykket i bladet).
Leif Bjørn Skorpen: Å lytte til musikk frå tal (dette er den andre artikkelen det ble vist til i bladet).
Beate Stabell: Fureflagellater og geometri
Svein Hoff: Matematikk og naturfag
Marianne Løken: Dagens nysgjerrigper – fremtidens forsker!
Henrik Kirkegaard: Halejulespill til og for alle elever
Hanne Hansson: Om rotasjon, nasjonale prøver og det å ha en kineser i klassen
Marit Johnsen Høines, Toril Eskeland Rangnes: Kompetanse i matematikk, kan det måles?
Guri A. Nortvedt: Nasjonale prøver i matematikk
Per Ødegaard: Kristin Clemet – bare en slem politiker?
Aslak Bakke Buan, Ole Enge: Kryptografi, del 2

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Ingvill M. Stedøy: Nasjonale prøver – igjen
Tor Andersen: Hundehus i matematikk for byggfag grunnkurs
Bettina Dahl: PC-spill og matematikklæring

Landslaget for matematikk i skolen

John Baardvik: Tanker rundt et matteprosjekt etter endt skoleår
Olav Flaten: Matematikkundervisning i norsk skole
Jan Finnby: Hjelp til selvhjelp