Tangenten 2003

1/2003

Les hele bladet som en PDF
Leder
Jon Haugstad: Store tall
Andreas Ranestad: ’Telefontall’ og tverrsum
Aasmund Kvamme: ’Kalkulatortall’ og gjennomsnitt
Roald Buvig: Matematikk-konkurransen KappAbel
Anne Berit Fuglestad: Elektroniske arbeidsark i Excel
Asbjørn Birkemo: Hvilke arbeidsmåter gir best læringsutbytte i matematikk?
Henrik Kirkegaard: Snekrystaller
Ulrich Christiansen: En forståelsesramme for de reelle tall med komposisjoner
Frode Olav Haara: Frukt og grønt til utforsking og konkretisering i geometri
Terje Myklebust: Hjelp til gangetabellen
Henrik Dahl: Hvorfor er sannsynlighet så vanskelig?
Oppgaver
Bokomtaler

Landslaget for matematikk i skolen

Spill i klasserommet

2/2003

Les hele bladet som en PDF
Leder
Janne Fauskanger, Marta Vassbø: Førsteklasses arbeid på veien fram mot formelle symboler
Anne-Britt Hanssen: Hvordan fremme barns matematikkforståelse?
Bjørnar Alseth: Hvilke uttrykksformer bør vi bruke i matematikkundervisningen?
Snorre A. Ostad: Strategiopplæring i matematikk
Elisabet Lindland: Tallet 10 – bare enda et siffer?
Olga Herbjørnsen: Lego og lavvo
Einar Jahr: Måling
Marit Johnsen Høines: Det skjer i mellomrommet
Henrik Kirkegaard: Stjerner
Bokomtaler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæring

Ingvill M Holden: Matematikk overalt!
Konferanser og kurs 2003

Landslaget for matematikk i skolen

Lokallaget for Oslo & Akershus
Matematikkens dag ved Eberg skole

3/2003

Les hele bladet som en PDF
Leder
Mikael Skånstrøm, Lisser Rye Ejersbo: Klip & kompetencer
Janneke Tangen: Bedre avgangsprøver i grunnskolen
Ketil Tveito, Benedicte Grongstad: Bruk av PC på grunnskolens avgangsprøve i matematikk
Rosemund Lorentzen, Helga Kufaas Tellefsen: Vurdering i matematikk
Jon Haugstad: Klosser i matematikkundervisningen
Henrik Kirkegaard: Mosaikk
Christoph Kirfel: Redningen som kom for sent
Bjørn Smestad: Om høydeforskjeller i Ringenes herre

Nasjonalt Senter for matematikk i opplæringen

KappAbel blir nordisk
ICME10 og Mathematical Circus
Matematikklubb for barn og unge

Landslaget for matematikk i skolen

Nytt lokallag for Freia og Kristiansund
Lokallag for Oslo/Akershus
Matematikk i tverrfaglig perspektiv for ungdomsskolen
Sommerkurset 2003

4/2003

Les hele bladet som en PDF
Leder
Marit Johnsen Høines, Toril Eskeland Rangnes: Mellom aktiv læring og testing av ferdigheter
Lise B. Livrud, Inger-Lise Risøy: Boligfeltet
Bjørnar Alseth: En hjemmelaget kalkulator
Sidsel Gjerding: Vi lager kvernkall i 3. klasse
Per Helge Nord: ’Mattevekten’ – metodisk utprøving i en 2. klasse
Kari Lunde: Amaryllismatematikk
Henning Bueie: Varmluftsballongen
Marta Vassbø, Janne Fauskanger: En adventskalender med fokus på matematikk
Morten Blomhøj, Mikael Skånstrøm: Matematik Morgener
Wenche Sandvold Røsand, Solveig Skattkjær: Matematikk i uteskolen
Henrik Kirkegaard: Julekurv og adventskalender
Mona Røsseland: Matematikkverkstad
Christoph Kirfel: Beregning av påskefullmånen
Bettina Dahl: De lærer på forskjellig vis!
Ingvill M. Holden: Froskehopp

Nasjonalt Senter for matematikk i opplæringen

Aktiviteter ved matematikksenteret
Nasjonale prøver i matematikk

Landslaget for matematikk i skolen

Lederen har ordet
Rapporter fra lokallagene i Oslo og Bergen
Nye lokallag: Rogaland, Hedmark/Oppland, Bodø og Buskerud