Tangenten 2002

1/2002

Les hele bladet som en PDF
Leder
Vigdis Brevik Petersen: Figurtall – en kilde til kreativitet
Christoph Kirfel: Leserne spør
Nils Voje Johansen, Geir Ellingsrud: Denne kunsten heter Algorismus
Richard Harvey: Klar, ferdig, gå! Tretten måter å gange på
Olof Magne: Barn gör upptäckter och och lär matematik
Per Sigurd Hundeland: Kortstokken – en time i andreklasse
Reinert A. Rinvold: Matematikklæring og det absurde?
Henrik Dahl: BIC-prosjektet
Oppgaver
Leserbrev
Bokomtaler

Landslaget for matematikk i skolen

Lokallagsvirksomhet i LAMIS
Lamis Sommerkurs 2002
Storsatsing på matematikk

2/2002 (Temanummer: symmetri)

Les hele bladet som en PDF
Leder
Nils Kr. Rossing: Symmetribetraktninger av noen tradisjonelle flettemønster
Odd Tore Kaufmann: Symmetri i skolegeometrien
Geir Ellingsrud: Symmetri i platonske legemer
Ingvill M. Holden: Hva er et palindrom?
Svein H. Torkildsen: Elever utforsker symmetri
Christoph Kirfel: Aktiviteter med speil
Frode Rønning: Tesselleringer med mer enn én flistype
Mona Røsseland: Matematiske vindusmønstre
Anne Fyhn: Aktiv persepsjon og læring av geometri

Landslaget for matematikk i skolen

LAMIS Vestfold
Ingvill M. Holden: Skolenes matematikkdag
Lisbeth Karlsen: Matematikkdag på Nøtterøy
Grete N. Tofteberg: Matematikkens dag ved Kirkebygden skole

Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen

Tips til jobbing med geometri på en litt annerledes måte

3/2002

Les hele bladet som en PDF
Leder
Nils Voje Johansen: Frimerker og mynt til Niels Henrik Abels 200-årsjubileum
Tone Dalvang: EMIL-prosjektet
Harald Totland: Pytagoras i en håndvending
Petter Holm-Olsen, Liv Storheim: Mindre av det same og meir av noko anna
Heidi S. Måsøval: Komposisjon med geometriske former og symmetri
Mona Røsseland: Et møte med to engasjerte matematikklærere
Ole Skovsmose: Matematikken er hverken god eller dårlig
Gunnar Gjone: PISA – ikke (bare) en by i Italia!
Jon A. Ringseth, Memund Daltveit: Laborativ matematikk
Jon Haugstad: Medlemsnummer og primtall
Bokomtale
Oppgave

Landslaget for matematikk i skolen

LAMIS’ årsmøte 2002 (Referatet er lagt ut på LAMIS’ sider)
Ingvill M. Holden: Lederen har ordet
Per Olaf Tangen: Motivert for matematikk
Ingvill M. Holden: Den matematiske koffert

4/2002 (Temahefte om måling)

Les hele bladet som en PDF
Leder
Hans Isdahl: Er jorda flat eller rund?
Marit Johnsen Høines, Toril Eskeland Rangnes: Å måle – er å forstå mer enn selve målingen
Christoph Kirfel, Kari Kversøy Madsen: Målehjul
Jon Henjum: Hvordan får de endene til å møtes?
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Enheter og omgjøring mellom enheter
Jon A. Ringseth, Memund Daltveit: Bruk av datalogging i matematikkundevisningen
Arne Moen: Høgdemålerkvisten
Frode Rønning: Å bruke sola til å måle tid og sted
Audun Holme: Måling og geometri i praksis før Pytagoras
Anne Berit Fuglestad: Internett­ressurser: måling og måleenheter
La deg inspirere – www.matematikk.org
Oppgave
Bokomtale

Landslaget for matematikk i skolen

Helge Flakstad: Evaluering av Hovinhøgdaprosjektet
Bokmeldinger