Tangenten 1999

1/1999

Leder
Christoph Kirfel: Sprettoppfigurer, overraskelseseffekter med mye matematikk
En liten oppgave
Fra tidligere årganger av Tangenten: Oddrun Samdal: Emballasje
Einar svarer
Kari og Per Hag: Niels Henrik Abel og uendelige rekker – et tema i fagdidaktikken!
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker:
Eystein Raude: Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole
Læreverkvurdering: DELTA og nye FAKTA

Landslaget for matematikk i skolen

Helge Flakstad: Månedens matematiker: Bhaskaracharya
Svein H. Torkildsen: Tema- og prosjektarbeid
LAMIS’ sommerkurs 1999

2/1999

Leder
Bente Hauge: Om matematikklærarar og L97
Janne Fauskanger: 1. klasse – et glimt fra deres matematikk-undervisning
Jostein Våge: Om å forstå og å forklare
Marit Johnsen Høines / Torbjørg E. H. Ekkje: På etterutdanning
Fra tidligere årganger av Tangenten: Gunnar Gjone: Gullslottet som hang i lufta
Per Vinje-Christensen: Mer om papirbretting
Anne Berit Fuglestad: Læring med datamaskiner i konstruktivistisk perspektiv
Per E. Manne: Om vinkelens definisjon
Læreverkvurdering: MATEMATIKKTAKK
Bokanmeldelse: Rom, form og tall

Landslaget for matematikk i skolen

Lokallag vokser fram!
Helge Flakstad: Florence Nightingale
Svein H. Torkildsen: Tema- og prosjektarbeid II

3/1999

Leder
Bente Hauge: Om matematikklærarar og L97
Merethe Anker-Nilssen: Kommunikasjon i klasserommet
Einar svarer
Jostein Holck: Ikke la super-reservene sitte på benken!
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Pythagoras fra Samos
H.C. Andersen: Formens evige magi – et poetisk Spilfægteri
Gunnar Nordberg: Kunstfag og matematikk
Signe Holm Knudtzon: Møte med en bok
Anne Berit Fuglestad: Internett i matematikkundervisningen
Oppgaver
Læreverkvurdering: Felix Fabula

Landslaget for matematikk i skolen

Svein H. Torkildsen: Tema- og prosjektarbeid III
Helge Flakstad: Lewis Carroll
Meldingsstoff
Målfrid Ulvan Johnsen, Valborg Borge og Inger Marie Hageskal: Sommer med mening
Jona Gudmunsdottir: Hilsen fra Island

4/1999 (Temasider: Tid)

Svein H. Torkildsen: Hva stimulerer eksamen til?
Memund Daltveit og Jon A. Ringseth: Matematikkprosjektet i videregående skole
Gunnar Nordberg: Tidsrekning
Kjartan Tvete: Solens gang
Frode Rønning: Fra soloppgang til solnedgang
Einar Oterholm: Matematikk og undervisning om nye fornybare energikjelder
Einar svarer
Bente Hauge: Lærebokvurderinga – intervju med vurderingsgruppa
Bokanmeldelse: En meningsfull bok

Landslaget for matematikk i skolen

Annie Selle: Inspirasjonsrom i matematikk
Bjørn Smestad: Leonardo Pisano
Svein H. Torkildsen: Tema- og prosjektarbeid IV