Tangenten 1997

1/1997

Marit Johnsen Høines: En titt inn i et klasserom
Narve Birkeland: Om fornying i matematikkopplæringa
Elin K. Lie Reikerås: Matematikk i «den nye 1.-klassen», hvordan kan det være?
Henning Bødtkjer: Familiens transportutgifter
Jacob Munter: Kritisk matematikundervisning
Marit Johnsen Høines og Christoph Kirfel: Kritisk matematikkundervisning, en måte å tenke om praksis.
Toril Eskeland Rangnes: Vekst og grafer
Svein Ove Rørvik og Eva Margrethe Holm: Elever på oppdagerferd i subtraksjon
Christoph Kirfel: Putteboksens hemmeligheter
Grete Aasen: Jeg er redd dagens begynnerbøker kan skape skoletapere – hvordan vil L97-bøkene bli?
Åke Junge og Liv Marit Nordberg: Den nye Abel-biografien – ei stor lesaroppleving

2/1997

Leder
Bente Hauge: Trafikktelling i 1.-3. klasse
Arne Kåre Topphol: Monte Carlo-simulering
Lise Helgevold og Oddveig S. Skaara: Prosjekt Leselyst
Svein H. Torkildsen: Ta sjansen
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: De store talls lov
Bjørg Kristin Selvik: TIMSS – en titt bakom tallene
Aasmund Kvamme: Glimt frå matematikk i typografien
Leserbrev: Om David, Abigail og en revesaks
Bente G. Hansen og Kato Liland: Pogmania

3/1997

Leder
Marit Johnsen Høines: Hvem gir VG stryk?
Gunnar Helås: Tverrfagleg prosjekt i matematikk og musikk
Morten Aanestad: Skal vi spille kort?
Per Ødegaard: Den matematiske verktøykassen
Ole Mydland: Ansvar for egen læring
Helge Strand: Matematikk i barnehagen
Janne Fauskanger/Signe Holm Knudtzon: Et møte med samisk kultur og matematikkdidaktikk
Aasmund Kvamme: A4-arket – kvifor ser det slik ut?
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Koordinatgeometri (Rene Descartes)
Christoph Kirfel: Vinkler i mangekanter
Christoph Kirfel: Mange svar på samme «stykke»
Aasmund Kvamme: Villards metode – løysing
Om stiftelsen av Norsk matematikklærerforening

4/1997

Leder
Viggo Hartz: Standardalgoritmene er døde – algoritmene leve!
Nils Johan Kjøsnes: Divisjonsalgoritmen – gudeskapt eller skapt av mennesker?
Ole Einar Torkildsen: Multiplikasjon og divisjon i det gamle Egypt
Trygve Breiteig: Den gamle algoritmen for kvadratrot
Odd Pedersen: Glimt fra klasserommet: Store minus
Marit Johnsen Høines: Glimt fra klasserommet: Kan jeg bruke klokken her?
Christoph Kirfel: Fingerregning
Christoph Kirfel: Regula falsi – et gammelt triks for å løse ligninger.
Ole Einar Torkildsen: Trachtenberg og multiplikasjon med 6
Christoph Kirfel: Bruk av kalkulator til regning i andre tallsystemer.
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Lengdegrad.
Nordfjordeid, august 1997: Klasselæreren som matematikklærer
Christoph Kirfel: Når Petter Smart ganger med elleve.

Meldinger fra Landslaget for matematikk i skolen