Tangenten 1996

1/1996

Leder
Odd Pedersen: Problemløsning i 3.klasse
Bente Hauge, Merete Helgheim, Bjarte Kuven og Zahra Z. Tallatori: Elevene tar kontroll over egen læresituasjon – Et prosjektarbeid om figurtall
Elin K. Lie Reikerås og Monica Varøy Haga: Evalueringslogg i matematikkundervisningen – KLEM
Ole Einar Torkildsen: No use of it! Eller?
Gunnar Gjone: Matematikere på frimerker: Pave Sylvester den annen
Olga Herbjørnsen: Anmeldelse av MATEMATIKK FOR LÆRERE I/II
Christoph Kirfel: Broderier med matematikk
Kjartan Tvete: Om pi
Helge Tverberg: Om Cadillacer, fødselsdatoer, geiter og statsministre

2/1996

Leder
Gunn Eli Larsen: Seksåringene og matematikkundervisning
Toril Eskeland Rangnes: Matematikk – eit internasjonalt språk?
Stieg Mellin-Olsen: Oppgavediskursen i matematikk. Rekonstruksjon av en diskurs.
Odd Pedersen: ELMID Elevtilpassa læringsmiljø, integrert dag
Jon Henjum: Matematikk og dei Yngste borna
Seminar i Bergen 11.-13. mars 1996: Den kvalitative utfordringen
Gard Brekke: Eksempel på korleis norske elevar tenkjer om desimaltal
Gunnar gjone: Matematikere på frimerker: Tycho Brahe
Arne Kåre Topphol: Kor mange tog eller kor mange summar?
Christoph Kirfel: Tryllekunst med tall

3/1996

Leder
Olof Magne: Att plågas av matematikangslan
Anna Jørgensen: Alle børn lærer. Men ikke lige hurtigt.
Per Even Melbye: Lærerers måter å vurdere algoritmiske oppstillinger og elevresonnement/elevtypefeil
Olav Lunde: «Hva gjør vi med Jan når han ikke får til matematikken?»
Roar Arne Velle: Bokmelding: Data i matematikken
Janne Fauskanger: «Matteboka» i seksåringens skoletilbud

4/1996

Leder
Bente Hauge: Matematikk og gardiner
Janne Fauskanger: «Matteboka» i seksåringens skoletilbud
Geir Botten: Oppgavesider
Jon Henjum: Tema i lærarutdanninga
Christoph Kirfel: Matematikken i anetrær og slektsgranskning
Henning Bødtker: Matematik i tværfagligt samarbejde om livsnære emner
Trygve Breiteig: Økt innsikt i matematikkundervisning
Janne Fauskanger: Er det tid for femåringen?
Arne Kåre Topphol: Terning-turn (Løysing av klasseoppgåve frå nr. 2 1995)