Tangenten 1995

1/1995

Leder
Stieg Mellin Olsen: Gammelredaktøren oppsummerer
Per Ødegaard: Nye veier i avgangsprøven i matematikk på grunnskolenivå
Christoph Kirfel: Prosjektoppgave: den evige kalender – del II
Trude Fosse: 6-åringen i «klasserommets amfi»
Sigrun Jernquist: Prosjekt om undervisning og elevvurdering i matematikk
Gunnar Gjone: Matematikere på frimerker: Kvaternioner
Ole Einar Torkildsen: Klasseoppgave: Hvor mange tog, eller hvor mange summer?
Marit Johnsen Høines: Tala talar – Tallene taler – fikk Bragepris!

2/1995

Leder
Marit Johnsen Høines: Til minne om Stieg Mellin-Olsen
Ragnhild Efskin: Det første møtet med matematikken
Per Frostad: Konkretiseringsmateriell – veien til matematikkinnsikt?
Bjørnar Alseth: Bruk av åpne oppgaver i matematikkundervisningen
Annbjørg Gjelstein og Lena Fjeldstad: Alternativ metode og vurdering
Geir Botten: Lærerstudenter og elevers holdninger til matematikk – en enkel assosiasjonstest
Cristoph Kirfel: Prosjektoppgave: den evige kalender – del III
Ole Einar Torkildsen: Klasseoppgave: oppdeling av terning
Ole Einar Torkildsen: Bokanmeldelse: Hul i kulturen

3/1995

Leder
Bjørg Kristin Selvik: Hvem skal skolen være for?
Trygve Breiteig: Anerkjennelse til et matematikkverk
Tage Werner: Selv at rejse spørgsmål – et eksempel
Torhild Eskeland Rangnes: Geometri i første klasse
Sven Petter Arnesen: Enkel Landmåling som innfallsport til geometrien
Christoph Kirfel: Oppgavesider: Spikerbrettet oppdaget på nytt
Veslemøy Johnsen: Å oppdage geometri
Gunnar Gjone: Matematikk på frimerker: Meterkonvensjonen
Olga Herbjørnsen: Gangesertifikatet – en fortelling til ettertanke
Cristoph Kirfel: Lett blanding, en matematikkoppgave over kaffekoppen

4/1995

Leder
Nora Lindén og Marit Johnsen Høines: PDME III
Abilio Mapapá: Barns leker og spill i matematikkundervisningen
Kjartan Tvete: Tanker om undervisning og kommunikasjon
Svein H. Torkildsen: Det svinger i Bodø! En matematisk modell
Cristoph Kirfel og Grethe Nina Hestholm: Flisespikkeri
Ole Einar Torkildsen: Hvor mange tog &150; Løsning av klasseoppgave fra nr. 1 1995
Trygve Breiteig: Matematikkdidaktikk hovedfag ved Høgskolen i Agder
Signe Holm Knudtzon: Hva lærte Anne nå?