APA-stil

En huskeliste for redaksjonen i Tangenten

Det viktigste

Det aller viktigste i redaksjonsarbeidet er at alle relevante opplysninger om en referanse kommer med:

  1. Forfatter(e)
  2. Tittel  på verk
  3. Sted og tid for publisering

Når dette er på plass kan du se over detaljene. Det er flere hensyn å ta:

  1. Er det en eller flere forfattere?
  2. Er dette et frittstående verk, eller del av et større verk?
  3. Finnes det i trykt form, på nettet, eller begge steder?