Bestill abonnement

Tidsskrift for matematikkundervisning. Fire nummer per år. Første årgang 1989.

Vil du bestille abonnement – send epost til: tangenten@caspar.no

Abonnement koster (per år fritt tilsendt):
Vanlig: 400,-
Studentabonnement: 220,-
Klassesett (minimum 15 stk) 175,-
Abonnement utland: 450,-
eller tidligere utgivelser av bladet – send en epost til: post@caspar.no

Tidligere utgaver av bladet koster 100,- pr. stk – fritt tilsendt.