Kjartan Tvete

I tallenes verden

Forfattere: Kjartan Tvete og Vigdis B. Petersen. Dette er ei utradisjonell matematikkbok der forfatterne søker å endre et vanlig mønster der nytt …

I tallkongruensenes verden

Forfattere Kjartan Tvete og Vigdis B. Petersen.  Boka er skrevet for å gi en bred lesergruppe et møte med tallteoriens kongruensregning. Den …

Matematiske sammenhenger Tallære

Forfattere: Bjørg Kristin Selvik og Kjartan Tvete Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1. Stoffet er …

Geometri – Jordmåling

Forfatter: Kjartan Tvete Boken inneholder en rekke geometritilknyttede temaer med tverrfaglig profil, som i stor grad kan studeres uavhengig av hverandre. flere …