begynneropplæring

Barn, matematikk og språk

Forfatter: Marit Johnsen-Høines Barn, matematikk og språkDidaktiske perspektiver i barnehagen Marit Johnsen-Høines viser hvordan begynneropplæring i matematikk begynner i barnehagen. Denne boka …