Om forlaget

Caspar Forlag AS utgir matematikkdidaktisk litteratur rettet mot lærerutdanning og skole. Vi har 40 titler på boklista, fordelt på mer enn 20 forfattere. Bøkene har aktualitet i barnehagelærerutdanning, grunnskolelærereutdanningene og på masternivå.

Caspar Forlag AS utgir også TANGENTEN, tidsskrift for matematikkundervisning.
Rune Herheim er redaktør. Bladet skal være et møtested for matematikkintresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere for bladets artikler. Fra 2014 publiseres det også vitenskapelige artikler, på nivå 1.

TANGENTEN kommer ut 4 ganger i året, i februar, april, september og november, og har nær 4000 abonnenter.

TANGENTEN fungerer som medlemsblad for LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen. LAMIS har egne sider i bladet med aktuelt medlemstoff. Senter for matematikk i opplæringen har også egne sider i bladet.

VÅR HISTORIE

Caspar utgikk fra matematikkseksjonen ved Bergen Lærerhøgskole og ble stiftet en maidag i 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen Høines. Planene var både nøkterne og ambisiøse: For å stimulere matematikkdidaktikk som faglig område; for å stimulere skriving, utprøving og diskusjon, trenger vi et miljø. Et miljø der folk er støttende på slike måter at de diskuterer hverandres tekster og der en er tilstrekkelig kritiske. Et miljø der det er rom for nye stemmer. Et miljø til danning for didaktisk kultur. Et miljø som virker i praksisfeltet og som er teoribyggende. Caspar skulle virke til dette.

De første utgivelsene forelå i «stensilform», og ble solgt som kompendier til kolleger i lærerutdanningen. Dette ga økonomi til å samles på seminar, til matematikkdidaktiske diskusjoner i lærerutdanning og skole. Slik utviklet det seg et fagfellesskap og et skrivefellesskap. All litteratur fantes som kompendium før det ble bøker. Manus ble prøvd ut og diskutert. Caspar ble en arbeidsform.

Caspar Forlag AS
Paulus Gerdes diskuterer «frozen mathematics» med Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen-Høines i Bergen sentrum i 1986

For et skrivende miljø er omlandet viktig. Etter fem år arrangerte Caspar det første internasjonale seminaret: Mathematics and Culture 1986, med forelesere og deltagere fra hele verden.

Støttespillerne er grunn til Caspars suksess. Vi har en selvstendig og lojal stab; den daglige driften utøves av Eli Irene Nordås Høines, Renate Jensen og Aasmund Kvamme. De mange støttespillerne i fagmiljøene – nasjonalt, nordisk og også internasjonalt – er tydelige gjennom å vise tillit og omsorg, være diskuterende og skrivende – til å opprettholde det praksisrettede, det teori orienterte, det argumenterende og det idealistiske.